Sự khác biệt giữa ABTA và ATOL

ABTA vs ATOL ABTA và ATOL là những từ viết tắt cho Hiệp hội Đại lý Du lịch Anh và Không khí Tổ chức du lịch cấp giấy phép tương ứng. ABTA và ATOL là những chữ viết tắt của Hiệp hội các Cơ quan Du lịch Anh và Ban Tổ chức Du lịch Hàng không, nếu có bất cứ điều gì,

ĐọC Thêm →