Sự khác biệt giữa khối lượng và trọng lượng

Tổng trọng lượng so với trọng lượng

Có hai khái niệm được sử dụng phổ biến khi nói đến trọng lượng của một chiếc xe, đó là trọng lượng toàn bộ và trọng lượng lề đường. Điều quan trọng là phải biết khối lượng và trọng lượng của trọng lượng và những gì được bao gồm trong hai trọng lượng này để đảm bảo sự an toàn của gia đình bạn và chiếc xe mà bạn đang lái xe. Bài báo này cố gắng làm sáng tỏ sự khác biệt giữa 'trọng lượng toàn phần' và 'trọng lượng lề đường', và tại sao sau khi tất cả hai loại trọng lượng này lại quan trọng cho chủ xe.

Trọng lượng lề đường thường được xác định bởi nhà sản xuất, và điều quan trọng là phải xem những gì được bao gồm và những gì đã được loại trừ để đi đến trọng lượng lề đường của một chiếc xe vì trọng lượng này được sử dụng để tính trọng lượng khác như khả năng chở hàng của xe hoặc trọng tải tối đa. Nhìn chung, trọng lượng lề đường là trọng lượng thực tế của chiếc xe khi không có hành khách nào nạp trên đó và không có hành lý nào trên xe. Tuy nhiên, trọng lượng lề đường bao gồm thùng nhiên liệu đầy khí.

Trọng lượng của một chiếc xe luôn luôn là trọng lượng giới hạn của nó cùng với trọng lượng của hành khách và hàng hoá mà họ có với chúng. Như vậy,

Tổng trọng lượng = Trọng lượng của thang máy + Tổng trọng lượng của hành khách + Hành lý trên xe

Nếu bạn nhìn kỹ, hai khái niệm này cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về công suất trọng tải của chiếc xe như khối lượng tổng thể - trọng lượng lề = công suất của một chiếc xe hoặc trọng lượng mà một chiếc xe có thể mang theo.

Sự khác nhau giữa Trọng lượng Tổng và Trọng lượng Cứng?

Trọng lượng giật của xe là trọng lượng chuẩn của xe với tất cả các phụ tùng tiêu chuẩn, chất lỏng và chất làm mát, nhưng không có bất kỳ hành khách và hàng hóa nào.

• Tổng trọng lượng là lề đường cộng với hành khách và hàng hóa.

• Chênh lệch giữa trọng lượng thô và trọng lượng lề đường mang lại cho chúng ta khả năng chịu tải của xe.