Sự khác biệt giữa Freer Forwarder và NVOCC

Freight Forwarder và NVOCC

Freight Forwarder và NVOCC thực hiện gần như các chức năng tương tự, mặc dù có một số khác biệt giữa chúng. NVOCC là viết tắt của Non-Vessel Operational Carrier.

Một trong những khác biệt chính giữa NVOCC và Freight Forwarder là NVOCC đôi khi có thể sở hữu hoặc vận hành thùng chứa của riêng mình hoặc cho thuê. Mặt khác, các nhà giao nhận vận tải không sở hữu và vận hành container riêng hoặc thuê của họ.

Các nhà khai thác của NVOCC ở một số quốc gia được yêu cầu nộp thuế với các cơ quan quản lý của chính phủ và tạo ra mức thuế công cộng. Các nhà giao nhận vận chuyển ngược lại không phải nộp thuế của mình với các cơ quan quản lý nhà nước và tạo ra một thuế quan công cộng trong tiến trình. Đây là một sự khác biệt rất quan trọng giữa NVOCC và nhà giao nhận.

Tình trạng của "người chuyên chở ảo" được áp dụng trong một số khu vực với NVOCC trong khi người giao nhận không được coi là tình trạng của hãng vận tải ảo. NVOCC chấp nhận trách nhiệm pháp lý của người chuyên chở trong một số trường hợp. Người giao nhận không chấp nhận trách nhiệm của người vận chuyển trong mọi trường hợp.

Điều quan trọng cần lưu ý là một công ty giao nhận vận tải có thể hoạt động như một đại lý cho NVOCC. Mặt khác NVOCC không thể hoạt động như một đại lý của một nhà giao nhận vận tải.

Điều thú vị cần lưu ý là ngoài những khác biệt được đề cập ở trên giữa NVOCC và nhà giao nhận, không có sự khác biệt lớn giữa hai bên. NVOCC chuyên về quá cảnh, hàng hóa quá cảnh và điểm đến chính. Người giao nhận chủ yếu chuyên về vận chuyển.

Điều quan trọng là phải biết rằng NVOCC sẽ có chi nhánh riêng ở nơi khác, nơi sẽ gửi hàng hoá phát hành vận đơn trong tiến trình. Trên thực tế, NVOCC là đại lý có trụ sở tại các hoạt động của nó. Giao nhận vận tải không khác nhiều về khía cạnh này.