Sự khác biệt giữa độ dẻo của cầu và độ co giãn của cầu

Tính co giãn của cầu và độ co giãn của cầu

Tương tự với ý nghĩa sự giãn nở của nhu cầu đề cập đến sự thay đổi trong X (có thể là bất cứ điều gì như giá cả, thu nhập, vv) có thể ảnh hưởng đến số lượng yêu cầu. Loại đàn hồi phổ biến nhất và dễ hiểu nhất của nhu cầu là độ co giãn của cầu về giá (PED). Trong PED, chúng ta xem xét sự thay đổi về giá có thể ảnh hưởng đến số lượng yêu cầu. Các loại độ co dãn theo yêu cầu khác như độ co giãn của thu nhập và độ co giãn chéo của nhu cầu xem xét các biến như thu nhập và giá cả của hàng hoá có liên quan có thể ảnh hưởng đến số lượng yêu cầu như thế nào. Bài viết sau đây sẽ xem xét tính co giãn giá của nhu cầu và độ co giãn khác của nhu cầu và giải thích sự tương đồng và khác biệt của chúng.

-1->

Độ co giãn của cầu

Độ co giãn của cầu cho thấy nhu cầu thay đổi có thể xảy ra như thế nào với sự thay đổi nhỏ trong giá. Độ co giãn của cầu được tính bằng,

PED =% thay đổi về số lượng yêu cầu /% thay đổi về giá cả.

Có độ đàn hồi khác nhau tùy thuộc vào mức độ yêu cầu số lượng đòi hỏi phải thay đổi giá cả. Nếu PED = 0, điều này cho thấy tình hình không đàn hồi hoàn hảo khi nhu cầu sẽ không thay đổi với bất kỳ thay đổi về giá cả, ví dụ là nhu yếu phẩm và hàng hóa gây nghiện. Nếu PED nhỏ hơn 1, điều này vẫn không linh hoạt vì thay đổi về số lượng yêu cầu thấp hơn sự thay đổi giá cả (sự thay đổi lớn về giá sẽ dẫn đến sự thay đổi nhỏ về số lượng yêu cầu). Nếu PED lớn hơn 1, điều này cho thấy nhu cầu co dãn theo giá khi mà một sự thay đổi nhỏ về giá sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn về số lượng yêu cầu, ví dụ như hàng xa xỉ và hàng thay thế. Khi PED = 1, sự thay đổi về giá cả sẽ có sự thay đổi về số lượng yêu cầu được gọi là đàn hồi đơn nhất.

Độ dẻo của nhu cầu

Có nhiều loại độ co giãn cầu khác, chẳng hạn như tính đàn hồi chéo và độ co giãn của thu nhập. Tính đàn hồi chéo là khi sự thay đổi trong giá của một sản phẩm có thể làm thay đổi số lượng yêu cầu của một sản phẩm khác. Tính đàn hồi chéo như vậy xảy ra giữa các hàng hoá có liên quan đến nhau, và có thể thay thế các mặt hàng như bơ và margarine, hoặc các hàng hoá miễn phí như bút chì và chất tẩy. Đối với hàng thay thế, khi giá bơ tăng nhu cầu bơ thực vật sẽ tăng lên do người tiêu dùng có thể sử dụng bơ thực vật thay vì bơ (giả định giá bơ thực vật vẫn giữ nguyên).Với hàng hoá miễn phí, khi giá bút chì làm tăng nhu cầu về bút chì cũng như chất tẩy sẽ giảm xuống (vì chất tẩy rửa là vô ích nếu không có bút chì).

Độ co dãn về thu nhập của nhu cầu đo lường mức độ thay đổi về thu nhập có thể ảnh hưởng đến nhu cầu; giả định rằng giá của hàng hoá không thay đổi. Khi thu nhập tăng nhu cầu về nhu yếu phẩm và đồ xa xỉ sẽ tăng lên. Tuy nhiên, nhu cầu về hàng hoá kém sẽ giảm do thu nhập tăng do người tiêu dùng có thể mua hàng chất lượng tốt hơn thay vì mua hàng rẻ tiền.

Tính đàn hồi của cầu và độ co giãn của cầu

Tính đàn hồi của nhu cầu cho thấy sự thay đổi giá cả của sản phẩm, giá cả của một sản phẩm liên quan hoặc thu nhập có thể ảnh hưởng đến số lượng yêu cầu. Bài báo xem xét 3 loại độ co giãn nhu cầu chính tương tự vì sự tăng hoặc giảm của 3 yếu tố được giải thích có thể làm tăng hoặc giảm số lượng yêu cầu. Sự khác biệt là, đối với PED, chúng ta xem xét làm thế nào giá của một sản phẩm có thể ảnh hưởng đến nhu cầu, trong thập giá và độ co giãn thu nhập, chúng ta xem xét các yếu tố khác như thu nhập và giá cả các sản phẩm liên quan có thể ảnh hưởng đến nhu cầu như thế nào.

Tóm tắt:

• Độ co dãn của nhu cầu cho thấy sự thay đổi nhu cầu có thể xảy ra như thế nào với sự thay đổi giá cả. Độ co giãn của cầu về giá được tính bằng, PED =% thay đổi về số lượng yêu cầu /% thay đổi về giá cả.

• Độ co giãn chéo là khi sự thay đổi giá của một sản phẩm có thể dẫn đến thay đổi về số lượng yêu cầu của một sản phẩm liên quan khác.

• Độ co giãn thu nhập của nhu cầu đo lường mức độ thay đổi về thu nhập có thể ảnh hưởng đến nhu cầu; giả định rằng giá của hàng hoá không thay đổi.