Sự khác biệt giữa Download Manager và Download Accelerator

Download Manager và Download Accelerator

Trình quản lý download và tăng tốc download là những công cụ hữu ích khi tải bất kỳ tập tin nào từ Internet. Cả hai công cụ đều trở nên phổ biến nhờ sự giúp đỡ của họ cho toàn bộ quá trình tải xuống. Những người không phải là hiểu biết internet như những người khác có thể thấy mình nhầm lẫn giữa đó là cái nào.

Download Manager là một chương trình mà nhiệm vụ của nó là giúp người sử dụng download các file độc ​​lập từ Internet. Tuy nhiên, khả năng của nó không giới hạn ở tải; nó đôi khi có thể tải lên, quá. Trình quản lý tải xuống được tạo thành từ nhiều tệp nhỏ. Thông thường, trình quản lý tải xuống cung cấp trợ giúp phục hồi lỗi mà không làm mất dữ liệu và công việc đã hoàn thành.

Download Accelerator

Một số người đưa ra kết luận và nói rằng một bộ tăng tốc download có thể tăng tốc độ kết nối Internet hiện tại; nhưng nó cần nhiều hơn công cụ này để có được một kết nối nhanh hơn. Tuy nhiên, bộ tăng tốc tải có thể đảm bảo với người dùng rằng tốc độ tải xuống của họ sẽ được tăng lên. Thông thường công cụ này tìm kiếm các trang phản chiếu có hiệu quả khi tải xuống. Là một tính năng bổ sung, công cụ này có thể phục hồi từ tắt máy, lỗi và kết nối bị mất.

Sự khác biệt giữa Download Manager và Download Accelerator

Cả hai đều là những công cụ hiệu quả mà bạn có thể sử dụng để tải file từ internet. Tuy nhiên, mục tiêu chính của máy gia tốc download là để đẩy nhanh tốc độ tải xuống; trong khi trình quản lý tải xuống, như tên của nó ngụ ý, quản lý toàn bộ quy trình. Trình quản lý tải xuống cũng có thể tải lên trong khi trình quản lý tải khác không thể.

Trình quản lý tải xuống có các tính năng sau:

• Có thể đặt bất kỳ quá trình tải tệp lớn nào về tạm dừng.

• Nó cũng có thể tiếp tục quá trình.

• Nó có thể tải các tập tin về kết nối xấu hoặc kém.

• Nó cũng có thể tải về lịch trình.

• Trình quản lý tải thường nhanh hơn so với trình gia tốc download.

Tuy nhiên, nó luôn luôn là sự lựa chọn của người dùng về công cụ mà họ muốn sử dụng.

Tóm lại:

Mục đích chính của bộ tăng tốc tải là đẩy nhanh tốc độ tải xuống; trong khi trình quản lý tải xuống, như tên của nó ngụ ý, quản lý toàn bộ quy trình.

• Trình quản lý tải xuống cũng có thể tải lên không giống như trình quản lý khác.

• Trình quản lý tải thường nhanh hơn so với trình gia tốc download.