Sự khác biệt giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế

Domestic vs International Business Thương mại là việc mua bán hàng hoá và dịch vụ. Thương mại có thể xảy ra trong phạm vi biên giới trong nước hoặc giữa các quốc gia trên thế giới. Trong các công ty thế giới hiện đại ngày nay thường thương mại trên thị trường trong nước và quốc tế để tăng quy mô thị trường mà các sản phẩm và dịch vụ có thể được cung cấp. Các công ty địa phương cũng thành lập chi nhánh, cơ sở sản xuất, đại lý nhượng quyền vv ở nước ngoài để tạo ra lợi ích của lao động rẻ, vật liệu, chi phí thấp và các cơ hội thị trường khác. Bài báo sau giải thích rõ ràng các điều khoản thương mại trong nước và thương mại quốc tế và nêu bật những lợi ích, bất lợi, sự tương đồng và khác biệt.

Kinh doanh trong nước

Thương mại trong nước là việc bán hàng hoá và dịch vụ trong phạm vi một quốc gia. Trong trường hợp này, thương mại chỉ có thể xảy ra trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó; do đó, cả người mua và người bán sẽ phải cư trú ở trong nước để trở thành một thương mại trong nước. Trong lịch sử ban đầu, các ngành nghề được thuần túy trong nước cho đến khi các con đường vận chuyển mở ra và mọi người có thể vận chuyển hàng hoá qua các vùng địa lý. Ngày nay, đa số các nước đều kinh doanh trên thị trường trong nước và quốc tế với mục đích đạt được tăng trưởng kinh tế, tối đa hóa sản xuất, ngoại hối ...

Có một số thuận lợi của thương mại trong nước; chi phí giao dịch ít hơn nhiều do không có rào cản đối với thương mại nội địa về thuế, thuế, thuế ... Thời gian dành cho hàng hoá được sản xuất và tiêu thụ ít hơn và do đó các sản phẩm sẽ tiếp cận thị trường trong thời gian ngắn hơn thời gian. Chi phí vận chuyển cũng thấp hơn do hàng hoá không phải đi qua các nước. Thương mại trong nước cũng có lợi cho các nhà sản xuất trong nước và khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, thương mại nội địa chặt chẽ sẽ cung cấp cho khách hàng ít hàng hơn, và quy mô thị trường tiềm năng cho người bán sẽ thấp hơn nhiều so với việc bán sản phẩm qua biên giới.

Kinh doanh quốc tế

Thương mại quốc tế là việc bán hàng hoá và dịch vụ giữa các quốc gia. Một ví dụ từ những ngày trước đó là Con đường tơ lụa giữa châu Âu và châu Á, trong đó châu Á và các loại gia vị được bán cho người châu Âu, những người lần lượt bán vũ khí và công nghệ cho châu Á. Thương mại quốc tế tạo ra tiềm năng tăng trưởng kinh tế lớn hơn và có thể dẫn đến một sản phẩm trong nước tổng thể.Ngoài các sản phẩm, dịch vụ cũng được giao dịch qua biên giới như dịch vụ tư vấn, trung tâm dịch vụ khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng ... Chứng khoán và tiền tệ giao dịch ở thị trường nước ngoài cũng là một phần của thương mại quốc tế. Các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh ngoại hối và thị trường vốn với mục đích kiếm lợi nhuận lớn hơn. Thương mại quốc tế bao gồm cả đầu tư nước ngoài, cấp giấy phép, nhượng quyền thương mại ...

Tuy nhiên, có một số hạn chế đối với bất kỳ hình thức thương mại quốc tế nào. Thuế, hạn ngạch, hàng nhập khẩu và thuế có thể ảnh hưởng đến khối lượng thương mại được thực hiện qua biên giới và các hạn chế về chuyển vốn, thu lợi nhuận, thuế giao dịch, vv có thể ảnh hưởng đến các nguồn vốn nước ngoài và các giao dịch ngoại hối.

Sự khác nhau giữa kinh doanh trong nước và quốc tế là gì?

Thương mại nội địa và thương mại quốc tế đều quan trọng không kém đối với phát triển kinh tế, GDP, giảm thất nghiệp, đầu tư, mở rộng ... Thương mại nội địa là thương mại xảy ra trong phạm vi một quốc gia trong khi thương mại quốc tế xảy ra xuyên biên giới. Không có hạn chế đối với thương mại nội địa so với thương mại quốc tế, có một số hạn chế như thuế, thuế quan, thuế, kiểm soát vốn, kiểm soát ngoại hối ... Phát triển thương mại trong nước có thể có lợi cho các nhà sản xuất địa phương và có thể giúp giảm thất nghiệp cấp. Phát triển thương mại quốc tế có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng về nhiều giống tốt hơn; cho các nhà sản xuất về tiềm năng thị trường nhiều hơn, và cho tăng trưởng kinh tế nói chung và sự phát triển của đất nước.

Tóm tắt:

Kinh doanh trong nước và quốc tế

Thương mại nội địa và thương mại quốc tế đều quan trọng không kém đối với phát triển kinh tế, GDP, giảm thất nghiệp, đầu tư, mở rộng ...

Thương mại trong nước là bán hàng và các dịch vụ trong một quốc gia. Thương mại trong nước có lợi cho các nhà sản xuất trong nước và khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thương mại quốc tế là việc bán hàng hoá và dịch vụ giữa các quốc gia. Thương mại quốc tế tạo ra tiềm năng tăng trưởng kinh tế lớn hơn và có thể dẫn đến một sản phẩm trong nước tổng thể.

• Không có hạn chế đối với thương mại nội địa so với thương mại quốc tế, có một số hạn chế như thuế, thuế quan, thuế, kiểm soát vốn, kiểm soát ngoại hối ...

• Phát triển thương mại trong nước có thể có lợi cho các nhà sản xuất địa phương và có thể giúp giảm mức thất nghiệp trong khi phát triển thương mại quốc tế có thể có lợi cho người tiêu dùng về nhiều giống tốt hơn và cho các nhà sản xuất về tiềm năng thị trường hơn và cũng có lợi cho tăng trưởng kinh tế và phát triển chung của đất nước.