Sự khác biệt giữa Tạo và Xuất xứ

Sự khác biệt giữa 'tạo' và 'đã thực hiện' là gì? Để tạo ra một cái gì đó cũng giống như việc làm một cái gì đó. Những từ này là những từ đồng nghĩa, nhưng có những sự khác biệt trong các từ và hoàn cảnh khi tốt hơn là sử dụng một từ này sang từ khác. Để hiểu được khi nào sử dụng 'tạo' hoặc 'làm', trước tiên cần hiểu thêm về nơi mà các từ xuất phát.

'Make' là một động từ rất phổ biến bằng tiếng Anh. Nó thường được tìm thấy trong collocations và cụm từ động từ, chẳng hạn như 'để làm cho bữa ăn tối'. Nó có nghĩa là tạo ra một cái gì đó bằng cách đặt các bộ phận lại với nhau hoặc kết hợp các chất, như trong việc chế tạo một cái gì đó. Ví dụ: Cô làm nước chanh bằng cách pha nước chanh với nước và đường. Cùng với định nghĩa đó, nó cũng có thể có nghĩa là gây ra cái gì đó xuất hiện hoặc để xây dựng một cái gì đó. Ví dụ: Nếu bạn nối ba dòng với nhau, nó tạo ra một tam giác. Nó cũng có thể được sử dụng trong một nghĩa ít cụ thể, như trong việc đưa ra một tình huống cụ thể. Ví dụ: Người hàng xóm của chúng tôi có nghĩa là gây rắc rối giữa chúng tôi. 'Made' có một ý nghĩa khác, có tính trừu tượng hơn, như trong việc tiếp cận, thành công, đạt được hoặc nhận được thứ gì đó. Ví dụ: Chúng tôi đã mang nó về nhà trước khi trời bắt đầu mưa.

'Made' là hình thức 'make' trong quá khứ, nhưng nó có thể được sử dụng theo một ý nghĩa duy nhất. Đó là trong hình thức trước đây được sử dụng để có nghĩa là được thực hiện hoặc hình thành ở một nơi cụ thể. Ví dụ: Những đôi giày này được làm từ Ý. Thông thường một dấu nối kết nối địa điểm và 'đã thực hiện'. Nó cũng có thể có nghĩa là được tạo ra hoặc hình thành bằng một quy trình cụ thể, như trong từ hợp chất thông thường, tự chế. Một ví dụ khác: Chiếc bánh được làm bằng máy, nhưng nó có vị tự chế.

'Tạo' là một động từ có nghĩa là mang một cái gì đó vào sự tồn tại hoặc gây ra một cái gì đó mới mẻ để tồn tại. Ví dụ: Ông tự tạo ra giá sách này một mình. Nó cũng có thể có ý nghĩa ít có ý nghĩa hơn, như thể gây ra hoặc gây ra một tình huống như là kết quả của hành động của một người. Ví dụ: Ông đã tạo ra sự pha trộn này, và bây giờ mọi người đều bối rối. Theo nghĩa này, nó rất giống với từ 'làm', và được coi là một từ đồng nghĩa. Trong khi thực hiện có thể có nghĩa là chỉ đơn giản đặt những thứ cùng nhau để xây dựng một cái gì đó, nó có thể có nghĩa là để mang lại một cái gì đó mới vào sự tồn tại, như là tốt.