Sự khác biệt giữa không và không

Không vs Không

Khác biệt giữa 'không' và 'không' là gì? Về ý nghĩa dự định của hai từ này, không có sự khác biệt. Sự khác biệt trong việc sử dụng những từ này là ngữ pháp. Thường thì 'không' được sử dụng thay cho 'không' và đó là sai ngữ pháp. Ví dụ như câu: Cô ấy không biết đúng ngữ pháp tiếng Anh là không chính xác. Nên đọc: Cô ấy không biết đúng ngữ pháp tiếng Anh, hoặc tôi không biết đúng ngữ pháp tiếng Anh.

Từ 'không' là một sự rút gọn, hoặc một dạng rút gọn của 'không'. Điều này làm cho nó trở thành một hình thức tiêu cực của 'does', người thứ ba của động từ 'to do'. 'Có' luôn luôn được sử dụng với những danh từ số ít hoặc với những đại từ số ít, ông hay bà ấy. Ví dụ, đúng là nói: "Cô ấy rửa chén mỗi tối sau bữa tối. "Hoặc" Con chó ăn các thức ăn dư thừa. "Để làm cho những câu này tiêu cực, 'not' được thêm vào sau 'does'. "Cô ấy không rửa chén đĩa mỗi tối sau bữa tối. "Hoặc" Con chó không ăn các thức ăn thừa. "Một sự co lại làm cho những từ dễ nói hơn. "Cô ấy không rửa chén đĩa mỗi tối sau bữa tối. "Hoặc" Con chó không ăn các thức ăn thừa. "Từ 'không' sẽ được gỡ bỏ và thay bằng một dấu nháy đơn. Điều này sẽ biến hai từ thành một. Mặc dù việc sử dụng các cơn co thắt bằng tiếng Anh là hoàn toàn phù hợp nhưng chúng thường phổ biến hơn trong tiếng Anh nói do dễ sử dụng.

Từ 'không' cũng tương tự như một sự co lại của 'do' và 'not'. Đó là hình thức tiêu cực của người thứ nhất và thứ hai hoặc số nhiều người thứ ba của động từ 'làm'. Nó được sử dụng với danh từ số nhiều và đại từ tôi, chúng tôi, bạn và họ. Ví dụ: "Tôi rửa bát đĩa mỗi tối sau bữa ăn tối", "Bạn rửa bát mỗi tối sau bữa tối. "," Họ rửa bát đĩa mỗi tối sau bữa ăn tối "hoặc" Con chó ăn các thức ăn thừa. "Hình thức tiêu cực với sự co lại của 'do' và 'not' thành 'do not' sẽ là:" Tôi không rửa chén đĩa mỗi tối sau bữa tối. "," Bạn không rửa chén đĩa mỗi tối sau bữa tối. "," Họ không rửa chén đĩa mỗi tối sau bữa tối. "Hoặc" Con chó không ăn các thức ăn dư thừa. "

Vì vậy, ý nghĩa của từ 'không' và 'không' về cơ bản là giống nhau và cách sử dụng là tương tự; tuy nhiên việc sử dụng phụ thuộc hoàn toàn vào căng thẳng. Điều quan trọng là phải biết đối tượng của câu và sử dụng đúng hình thức của các từ này để được đúng về mặt ngữ pháp.