Sự khác biệt giữa tỷ lệ ngân hàng và tỷ lệ repo

Ngân hàng so với tỷ lệ repo

Có các công cụ tài chính trong tay của đỉnh hoặc ngân hàng trung ương của các quốc gia để kiểm soát nguồn cung tiền và do đó, lạm phát và nhiều tình huống tài chính khác trong nền kinh tế. Ngân hàng là một trong những công cụ kiểm soát lượng tiền trong nền kinh tế và thường xuyên được các ngân hàng trung ương sử dụng ở tất cả các nước. Ở đây có thể tranh cãi rằng khi có chính phủ tại chỗ, tại sao các quyền hạn đó lại bị đẩy xuống các ngân hàng trung ương? Vâng, câu trả lời là các chính phủ dân túy dân chủ không thể có những biện pháp khắc nghiệt khi mức độ phổ biến của họ giảm xuống, đó là lý do tại sao các ngân hàng trung ương thực hiện các biện pháp kinh tế như Federal Reserve ở Mỹ và RBI ở Ấn Độ. Có một tỷ lệ khác gọi là tỷ lệ repo có ảnh hưởng tương tự đối với nền kinh tế và gây rối cho người dân thông thường vì họ không thể tìm thấy sự khác biệt giữa tỷ lệ ngân hàng và lãi suất repo. Bài viết này cố gắng làm nổi bật các tính năng của cả hai công cụ này để làm sáng tỏ sự khác biệt của chúng.

Đôi khi các ngân hàng thương mại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ngân hàng trung ương để hoàn thành tình trạng thiếu hụt này. Ngân hàng cao cấp tính lãi suất khi cho vay các ngân hàng thương mại, được gọi là lãi suất ngân hàng. Nó thuộc thẩm quyền của ngân hàng dự trữ (ngân hàng dự trữ) để tăng hoặc giảm tỷ lệ ngân hàng này. Tác động của việc tăng tỷ lệ này có thể được nhìn thấy khi nguồn cung tiền trong nền kinh tế đi xuống do các ngân hàng không muốn đòi tiền từ ngân hàng dự trữ với mức lãi suất cao hơn. Mặt khác, khi tỷ lệ ngân hàng giảm, nó sẽ tạo ra các quỹ có lãi suất thấp cho các ngân hàng được các ngân hàng thương mại mở rộng cho người dân thông thường, các nhà công nghiệp hay nông nghiệp, do đó giúp tăng cường các hoạt động kinh tế, do đó, GDP của đất nước.

Tỷ lệ repo, còn được gọi là lãi suất repurchase là tỷ lệ lãi suất mà các ngân hàng vay tiền từ ngân hàng trung ương ở Ấn Độ. Thông thường, nhu cầu tiền từ các ngân hàng thương mại tăng lên nhiều hơn số tiền họ có trong tay, và đây là khi họ cần ngân quỹ từ ngân hàng dự trữ. Đó là trên ngân hàng dự trữ, làm thế nào nó nhận thức được tình hình trong nền kinh tế của đất nước. Nếu cảm thấy rằng các ngân hàng nên cung cấp khoản vay với lãi suất thấp hơn cho người dân thông thường để tránh các biện pháp lạm phát, nó sẽ làm giảm tỷ lệ repo, khiến cho các ngân hàng phải vay thêm từ nó và chuyển lợi ích này cho các khách hàng thông thường.

Rõ ràng là dù ngân hàng dự trữ tăng tỷ lệ ngân hàng hay tỷ lệ repo thì kết quả thuần về nền kinh tế là thanh khoản giảm và lạm phát được kiểm soát. Vậy, ngân hàng đầu bờ quyết định mức tăng hoặc giảm nào?Vâng, câu trả lời cho câu hỏi này nằm ở bản chất của hai mức giá. Tỷ lệ ngân hàng luôn là một biện pháp dài hạn, trong khi tỷ lệ repo là biện pháp ngắn hạn để đáp ứng sự thiếu hụt ngân quỹ của các ngân hàng thương mại.

Sự khác biệt giữa Tỷ lệ Ngân hàng và Tỷ lệ Repo là gì?

• Tỷ lệ ngân hàng và tỷ lệ repo là các công cụ tài chính trong tay ngân hàng đỉnh của một quốc gia để kiểm soát cung tiền trong nền kinh tế

• Trong khi tỷ lệ ngân hàng là tỷ lệ lãi suất mà ngân hàng trung ương cho vay dài hạn cho các ngân hàng thương mại, tỷ lệ repo là tỷ lệ lãi suất mà tại đó các ngân hàng có thể nhận được khoản vay ngắn hạn để đáp ứng sự thiếu hụt của các quỹ trong hoạt động của họ.