Sự khác biệt giữa Pháp và Karma

Pháp và Karma

Bất kể bạn theo truyền thống tôn giáo nào, bạn sẽ được yêu cầu sống một cuộc sống luân lý theo nguyên lý của tôn giáo đó. Các thuật ngữ khác nhau từ đông sang tây và bắc nam, nhưng thông điệp cơ bản của tất cả các tôn giáo lớn là: "hãy tử tế với những người bạn đồng hành của bạn và cuối cùng bạn sẽ nhận được một giải thưởng. Các tôn giáo bản địa của Ấn Độ là Kitô giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, và đạo Jain đều yêu cầu các tín đồ của họ tuân theo các khái niệm về Pháp và Nghiệp để cải thiện không chỉ cho cuộc sống này mà còn cho những người theo sau của họ.

Định nghĩa Pháp và Nghiệp
Pháp "là nghĩa vụ của một người trong cuộc đời này. Pháp giới của bạn khác nhau tùy theo lớp học, gia đình và thời gian của cuộc sống.
Karma - đề cập đến những hành động mà hành động đó liên quan đến pháp của một người.
Trong một nghĩa nào đó, pháp có thể được xem như là một công việc suốt đời và nghiệp báo của bạn những bước mà người ta phải thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Áp dụng Pháp và Karma vào cuộc sống của bạn
Pháp "có thể là một khái niệm an ủi hoặc gây bất an. Một mặt, bạn có thể tin rằng nếu bạn theo truyền thống của gia đình và cộng đồng, bạn sẽ hoàn thành giáo pháp của bạn. Điều đó có nghĩa là miễn là bạn duy trì hiện trạng mà bạn đang là một người đạo đức. Tuy nhiên, một số người có thể đặt câu hỏi về pháp môn cá nhân của mình và tìm kiếm ý nghĩa thực sự của nó ngoài phạm vi cộng đồng của họ. Trong trường hợp đó, việc tìm kiếm giáo pháp là cuộc sống lâu dài và có thể gây căng thẳng đáng kể nếu bạn cảm thấy mình không tuân theo nó.
Karma '"có thể được coi là một quyển sổ kiểm kê vũ trụ. Tất cả các hành động bạn làm, tốt và xấu, được ghi lại. Một số người tin rằng nếu những hành động tốt của bạn lớn hơn xấu thì bạn sẽ tiến lên cấp cao hơn trong lần tái sinh kế tiếp của bạn và nếu những hành động xấu của bạn lớn hơn lợi của bạn thì bạn sẽ di chuyển đến mức thấp hơn trong lần tái sinh kế tiếp của bạn. Những người khác tin rằng mọi hành động đều cần sự cân bằng. Nếu bạn có một cái gì đó tốt cho một ai đó, trong cuộc sống này hoặc kế tiếp, anh ta sẽ trả ơn của bạn. Điều này cũng đúng cho các khoản nợ.

Pháp của bạn quyết định loại nghiệp mà hành động của bạn sẽ mang lại. Đi chiến tranh để bảo vệ đất nước của mình có thể hoàn thành giáo pháp của một người, nhưng gây ra nghiệp xấu trong người đàn ông khác bị buộc phải ở nhà chăm sóc con cái.

Tóm tắt:
1. Pháp và nghiệp là những khái niệm tiếng Phạn đã được soạn thảo thông qua việc thực hành các tôn giáo Ấn Độ bản địa.
2. Pháp đề cập đến nghĩa vụ suốt đời của một người trong khi nghiệp báo chỉ những hành động hàng ngày của ai đó và các nghĩa vụ tiêu cực hoặc tích cực mà những hành động này mang lại.
3. Pháp là cái gì ta phải trải qua suốt đời trong khi những nghiệp nghiệp thay đổi theo từng thời điểm.
4. Pháp của bạn ảnh hưởng đến loại nghiệp mà hành động của bạn sẽ mang lại.