Sự khác biệt giữa Curation và Journalism

Curation và Journalism Curation và Journalism là hai ngành nghề khác nhau về bản chất của tác phẩm. Ngay từ đầu họ có vẻ giống nhau nhưng nói đúng là có sự khác biệt giữa hai người. Củng cố bao gồm việc giữ một tổ chức di sản văn hoá. Báo chí mặt khác là thực hành viết và sản xuất báo hoặc tạp chí.

Curation

Củng cố bao gồm việc duy trì một tổ chức di sản văn hoá. Ví dụ về các tổ chức di sản văn hoá như vậy là thư viện, viện bảo tàng, thư viện hoặc kho lưu trữ. Nói tóm lại có thể nói rằng một người chuyên giải quyết được gọi là curator. Ông là chuyên gia về nội dung chịu trách nhiệm về các bộ sưu tập của một tổ chức như viện bảo tàng, thư viện hoặc thư viện.

Sự che giấu liên quan đến các vật dụng hữu hình của một số loại như các tác phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm, vật phẩm lịch sử hoặc các dụng cụ khoa học. Điều thú vị là cần lưu ý rằng các loại hình giám tuyển khác nhau đang xuất hiện trong những ngày này. Chúng bao gồm các biocurator, các curator đối tượng dữ liệu số để đặt tên cho một vài.

Báo chí

Mặt khác, báo chí là thực hành viết và sản xuất báo. Một nhà báo là một người làm việc để viết hay biên tập một tờ báo hoặc tạp chí. Báo chí là thực tiễn báo cáo các sự kiện, các vấn đề và những thay đổi trong các khuynh hướng cho một đối tượng rộng hơn. Điều đáng lưu ý là báo chí bao gồm một vài công việc khác như chỉnh sửa, báo ảnh và tài liệu.

Có nhiều loại báo chí khác nhau như báo chí thể thao, báo chí nghệ thuật và báo chí chính trị tên một vài. Báo chí điều tra là một trong những hình thức báo chí tốt nhất mà các nhà báo trẻ tuổi đưa ra trong những ngày này.

Bạn phải có bằng Thạc sỹ về Lịch sử hoặc Khảo cổ học để làm việc như một người quản lý bảo tàng. Bằng tốt nghiệp sau đại học về Khoa học Thư viện là bằng cấp cơ bản cho người quản lý thư viện.

Mặt khác bạn sẽ phải có bằng thạc sĩ về Báo chí để làm việc như một nhà báo cho một tờ báo lớn hay một tạp chí.