Sự khác biệt giữa Ngân hàng sở hữu và tịch thu tài sản

Ngân hàng sở hữu vs Foreclosure

Nhà bị tịch thu và nhà cửa do ngân hàng sở hữu (REO) là các thuật ngữ được sử dụng thường xuyên trong Thị trường Bất động sản và sự hiểu biết về sự khác biệt giữa ngân hàng sở hữu và nhà bị tịch thu là rất quan trọng đối với những người mua bán tài sản. Foreclosure và ngân hàng sở hữu nhà là những ngôi nhà đã được thu hồi bởi một ngân hàng hoặc đang trong quá trình bị thu hồi và đấu giá cho bên thứ ba. Thuật ngữ ngân hàng sở hữu và tịch thu thường bị nhầm lẫn bởi nhiều người có ý nghĩa như nhau. Tuy nhiên, có một số khác biệt giữa ngân hàng sở hữu và nhà bị tịch thu, đặc biệt là khi nói đến cách chúng được bán đi. Bài viết sau đây sẽ xem xét kỹ hơn các điều khoản này và làm nổi bật những điểm tương đồng và khác biệt giữa ngân hàng sở hữu và nhà bị tịch thu.

Foreclosure có nghĩa là gì?

Việc nhà bị tịch thu nhà xảy ra khi chủ nhà không thể thanh toán nợ cho người cho vay, thông thường là ngân hàng. Nhà bị tịch thu nhà không thuộc sở hữu của ngân hàng cho đến khi quá trình tịch thu nhà đã hoàn thành. Trong trường hợp một người mượn bị trễ tiền thanh toán thế chấp thì không thể thỏa thuận được với ngân hàng hoặc người cho vay để giải quyết các nghĩa vụ thanh toán, ngân hàng bắt đầu tiến trình tịch thu tài sản. Khi kết thúc quá trình tịch thu nhà, ngôi nhà hoặc tài sản được đưa ra đấu giá công khai. Số tiền thu được từ cuộc bán đấu giá được ngân hàng sử dụng để thu hồi khoản lỗ. Nhà bị tịch thu nhà có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hồ sơ tín dụng của người vay và làm cho khó mua bất động sản hoặc vay tiền trong tương lai. Do đó, người đi vay phải xem xét các lựa chọn khác mà có thể có sẵn cho họ ngoài việc cho một nhà bị tịch thu.

Ngân hàng có nghĩa là gì?

Tài sản thuộc sở hữu của ngân hàng hoặc REO (Real Estate Owned) là tài sản mà quyền sở hữu đã chuyển lại cho ngân hàng hoặc người cho vay. Trong hầu hết trường hợp, nhà cửa hoặc tài sản được đưa ra đấu giá công khai sau khi nhà bị tịch thu không được bán. Những tài sản này sau đó được mua lại bởi người cho vay. Sau đó họ trở thành REO sau đó được đưa ra bán. Trong những trường hợp nhất định mà người mượn không thể đáp ứng các nghĩa vụ thế chấp của họ, người mượn có thể cho mượn tài sản thay vì tịch thu nhà. Tài sản sau đó trở thành ngân hàng sở hữu. Những ngôi nhà và tài sản như vậy sau đó được duy trì bởi ngân hàng và khoản vay thế chấp cho căn nhà hoặc tài sản không còn tồn tại nữa. Nhà ở thuộc sở hữu của ngân hàng được bán với giá cạnh tranh với mục đích của người cho vay thu hồi phần lớn khoản đầu tư ban đầu của họ.

Sự khác nhau giữa Foreclosure và Bank Owned là gì?

Ngân hàng bị tịch thu và nhà tịch thu thường bị nhầm lẫn bởi nhiều người là như nhau. Tuy nhiên, có một số khác biệt giữa ngân hàng sở hữu và nhà bị tịch thu. Sự khác biệt chính nằm ở cách thức bán từng loại tài sản. Trong khi tài sản bị tịch thu được bán thông qua đấu giá công khai, ngân hàng ngân hàng nhà bị thu hồi bởi ngân hàng và bán ra với giá cạnh tranh thông qua môi giới. Trừ khi người đi vay cho người cho vay tài sản thay vì tịch thu tài sản, phần lớn nhà cửa và tài sản trở thành ngân hàng chỉ sau khi trải qua thủ tục tịch thu nhà và đấu giá không thành công. Những ngôi nhà không được bán qua đấu giá sau đó sẽ được ngân hàng thu lại và bán với giá cạnh tranh. Sự tương tự giữa hai điều này là việc nhà bị tịch thu và tài sản thuộc sở hữu của ngân hàng được bán cùng với mục đích thu hồi khoản đầu tư của người cho vay trong một tài sản mà người mượn không trả được khoản thanh toán thế chấp.

Tóm tắt:

Foreclosure vs Bank Owned

Ngân hàng bị tịch thu và tịch thu nhà là những căn nhà đã bị thu hồi bởi ngân hàng hoặc đang trong quá trình bị thu hồi và bán đấu giá cho các bên thứ ba.

• Nhà bị tịch thu nhà xảy ra khi chủ sở hữu nhà không thể thanh toán khoản vay thế chấp cho người cho vay, thông thường là ngân hàng.

• Trong trường hợp người đi vay bị mất tiền mua nhà không thể thỏa thuận được với ngân hàng hoặc người cho vay để giải quyết các nghĩa vụ thanh toán, ngân hàng sẽ bắt đầu tiến trình tịch thu tài sản.

• Tài sản sở hữu của ngân hàng hoặc REO (Real Estate Owned) là tài sản mà quyền sở hữu đã chuyển lại cho ngân hàng hoặc người cho vay.

• Trong hầu hết các trường hợp nhà hoặc bất động sản được đưa ra đấu giá công khai sau khi nhà bị tịch thu không được bán. Những tài sản này sau đó được mua lại bởi ngân hàng và trở thành REO sau đó được đưa ra bán.

• Sự khác biệt chính giữa ngân hàng sở hữu và nhà bị tịch thu là theo cách thức bán từng loại tài sản. Trong khi tài sản bị tịch thu được bán thông qua đấu giá công khai, ngân hàng ngân hàng nhà bị thu hồi bởi ngân hàng và bán ra với giá cạnh tranh thông qua môi giới.

• Tính tương tự giữa các ngân hàng sở hữu và tịch thu tài sản là việc nhà bị tịch thu và tài sản của ngân hàng được bán với mục đích khôi phục khoản đầu tư của người cho vay trong một tài sản mà người mượn không trả được khoản thanh toán thế chấp.

Đọc thêm:

  1. Phá sản và tịch thu tài sản