Sự khác biệt giữa tiền mặt và lợi nhuận

Tiền mặt và Lợi nhuận

và lợi nhuận là hai thành phần quan trọng không kém của bất kỳ doanh nghiệp nào. Tiền mặt được đo bằng tiền mặt và báo cáo dòng tiền mặt, trong khi lợi nhuận có thể được nhìn thấy trong báo cáo lợi nhuận và lỗ của công ty. Các công ty thường phải đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan về việc liệu họ nên tập trung vào việc tạo ra tiền mặt hay tối đa hoá lợi nhuận. Một công ty có thể quyết định cung cấp các chương trình khuyến mại để tạo ra tiền mặt nhanh bằng doanh thu, nhưng có thể sẽ phải hy sinh lợi nhuận lâu dài. Bài viết đưa ra một lời giải thích toàn diện về các khoản tiền mặt và lợi nhuận và cho thấy sự tương đồng và sự khác biệt giữa hai.

Lợi nhuận

Lợi nhuận được tạo ra khi một công ty có thể kiếm đủ thu nhập để vượt qua các chi phí. Thuật ngữ 'lợi nhuận' được sử dụng như trái ngược với thặng dư vì công ty tham chiếu đang hoạt động với mối quan tâm duy nhất là kiếm được lợi nhuận. Lợi nhuận do một doanh nghiệp được tính bằng cách giảm tất cả các chi phí (hóa đơn tiện ích, tiền thuê, tiền lương, chi phí nguyên vật liệu, chi phí thiết bị mới, thuế ...) từ tổng thu nhập mà một công ty sản xuất. Lợi nhuận là quan trọng đối với một công ty bởi vì nó là lợi nhuận mà các chủ doanh nghiệp thu được để chịu chi phí và rủi ro khi điều hành doanh nghiệp. Lợi nhuận cũng rất quan trọng vì nó cung cấp một số ý tưởng về sự thành công của doanh nghiệp, và có thể giúp thu hút nguồn vốn bên ngoài. Lợi nhuận cũng có thể được tái đầu tư vào kinh doanh, để phát triển kinh doanh xa hơn, và nó sẽ được gọi là lợi nhuận giữ lại.

Tiền mặt

Hoạt động kinh doanh, ổn định tài chính, khả năng tạo ra lợi nhuận và khả năng chi trả cho chi phí và chi phí phụ thuộc vào số tiền mà công ty nắm giữ. Tiền mặt có thể ở một số hình thức như thông qua thu nhập nhận được, các quỹ tài khoản ngân hàng, quỹ nhận được từ người mắc nợ, tiền mặt được giữ trong tay ... Các công ty sẽ sử dụng tiền mặt cho nhiều mục đích khác nhau; sản xuất hàng hoá và dịch vụ, mua nguyên liệu và máy móc, thuê và duy trì lực lượng lao động ...

Vị thế tiền mặt và dòng tiền mặt là những chỉ số quan trọng về số tiền mà công ty nắm giữ. Vị trí tiền mặt là số tiền hiện đang nắm giữ khi so sánh với các chi phí đang chờ xử lý và các nghĩa vụ khác. Dòng tiền là tuyên bố cho thấy những thay đổi xảy ra trong tiền mặt mà doanh nghiệp nắm giữ. Một dòng tiền mặt tích cực sẽ có lợi cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Có vị trí tiền mặt tích cực và dòng tiền sẽ giúp công ty đáp ứng được nhu cầu thanh toán và nghĩa vụ nợ của mình và cũng sẽ dẫn đến việc tích lũy số tiền để tái đầu tư trong tương lai và đảm bảo tài chính.

Sự khác biệt giữa Tiền mặt và Lợi nhuận là gì?

Tiền mặt và lợi nhuận là hai thành phần quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào. Họ là không kém quan trọng và duy trì một lợi nhuận tốt và vị trí tiền mặt là rất cần thiết để chạy trơn tru của kinh doanh bất kỳ. Lợi nhuận là khoản tiền còn lại dành cho doanh nghiệp, một khi tất cả các chi phí đã được thanh toán. Tiền mặt do một doanh nghiệp nắm giữ có thể được đánh giá bằng vị trí tiền mặt và báo cáo dòng tiền mặt của công ty cung cấp cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp dòng tiền vào và ra theo thời gian. Tiền mặt có thể dưới một số hình thức; ngay cả lợi nhuận được thực hiện trong bán hàng được nhận bằng tiền mặt, có thể được gửi vào tài khoản ngân hàng được sử dụng để trả cho các chi phí khác, đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán hoặc để tái đầu tư vào kinh doanh.

Tóm tắt:

Tiền mặt / Lợi nhuận

• Tiền mặt và lợi nhuận là hai thành phần quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào. Họ là không kém quan trọng và duy trì một lợi nhuận tốt và vị trí tiền mặt là rất cần thiết để chạy trơn tru của kinh doanh bất kỳ.

• Một lợi nhuận được thực hiện khi một công ty có thể kiếm đủ thu nhập để vượt qua các chi phí.

• Tiền mặt có thể dưới một số hình thức; ngay cả lợi nhuận được tạo ra trong doanh thu được nhận bằng tiền mặt.

• Tiền mặt của một doanh nghiệp có thể được đánh giá bằng tiền mặt của công ty và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

• Hoạt động kinh doanh, ổn định tài chính, khả năng tạo ra lợi nhuận và khả năng chi trả chi phí và chi phí phụ thuộc vào số tiền mà công ty nắm giữ.