Sự khác biệt giữa DTV và TV kỹ thuật số

DTV so với TV kỹ thuật số

Với mọi thứ ngày càng kỹ thuật số hiện nay, không có lý do gì để TV tụt lại phía sau. Nhưng dường như có một số nhầm lẫn về các thuật ngữ như "DTV" và "Digital TV. "Trên thực tế, không có sự khác biệt giữa" DTV "và" TV kỹ thuật số ". "" TV kỹ thuật số "là thuật ngữ đã xuất hiện đầu tiên nhưng sau đó được rút gọn thành" DTV "để giúp bạn nhớ và nói dễ dàng hơn. Một số người thích sử dụng thuật ngữ "Digital TV" trong khi những người khác lại sử dụng "DTV. "Bất kể, cả hai đều đề cập đến cùng một điều.

"DTV" chỉ là chữ viết tắt của "Digital TV", và về cơ bản chúng cũng có ý nghĩa tương tự.