Sự khác biệt giữa trọng lượng tịnh và trọng lượng tịnh

Tổng trọng lượng so với Trọng lượng tịnh

Việc hiểu biết sự khác biệt giữa trọng lượng thô và trọng lượng tịnh là cần thiết cho người tiêu dùng như thường họ bị lừa bởi các công ty khi họ bao gồm trọng lượng của bao bì trong khi công bố trọng lượng của sản phẩm. Bạn thường bị ấn tượng bởi việc đóng gói xà phòng mà không nhận ra mình đang bị tính phí khi trọng lượng toàn bộ được in trên bao bì là 100 gram, nhưng khi bạn thấy bản in đẹp, bạn thấy rằng còn có trọng lượng tịnh in bằng phông chữ nhỏ nói rằng nó là 80g. Điều này có nghĩa là bạn thực sự chỉ nhận được 80g xà phòng với giá 100g xà phòng. Do đó, điều quan trọng là phải tìm trọng lượng tịnh, không quan tâm đến trọng lượng toàn bộ vì nó có thể gây hiểu nhầm vào từng thời điểm. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn trọng lượng và trọng lượng tịnh.

Khái niệm về tổng thể và mạng là một trong những quan trọng, và một trong đó đang được sử dụng từ thời cổ đại. Nó không chỉ là trọng lượng mà khái niệm này được áp dụng, mà còn được sử dụng để tạo ra sự khác biệt giữa mức lương gộp của một cá nhân và mức lương thực ròng của nó. Mức lương tổng cộng luôn cao hơn lương thực của anh ta hoặc lấy lương ở nhà, và mức lương ròng luôn được tính bằng cách trừ đi tất cả các khoản khấu trừ. Trọng lượng tịnh và trọng lượng đặc biệt quan trọng trong trường hợp trọng tải của một con tàu hoặc một tàu chở hàng. Nếu bạn nhìn vào trọng tải của một con tàu, bạn sẽ bị bối rối bởi điểm số của trọng tải được sử dụng bởi một con tàu, để bao gồm các định nghĩa về trọng tải được sử dụng ở các nước khác nhau.

Sự khác biệt giữa Trọng lượng tịnh và Trọng lượng tịnh?

• Tổng trọng lượng và trọng lượng tịnh là hai khái niệm quan trọng được các nhà sản xuất sử dụng, để thông báo số lượng của nội dung.

• Tổng trọng lượng là tổng trọng lượng thực tế của sản phẩm cộng với trọng lượng bao bì.

Trọng lượng thực là trọng lượng thực tế của sản phẩm mà không có vật liệu đóng gói.

- Nếu bao bì đẹp, nhưng nặng, người tiêu dùng thực sự trả tiền cho bao bì chứ không phải là sản phẩm, đó là một thực hành sai.