Sự khác biệt giữa FMEA và FMECA

FMEA và FMECA, là hai phương pháp được sử dụng trong quá trình sản xuất, và sự thật cơ bản về sự khác biệt giữa FMEA và FMECA là sự khác biệt giữa FMEA và FMECA là sự mở rộng của FMEA. Để giải thích thêm, Phương pháp Thất bại và Phân tích Hiệu quả (FMEA) và Các Phương thức Thất bại, Hiệu quả và Phân tích Tính nghiêm trọng (FMECA) là hai loại kỹ thuật được sử dụng để xác định các lỗi hoặc lỗi cụ thể trong sản phẩm hoặc quy trình và thực hiện hành động khắc phục để khắc phục các vấn đề; và FMECA là một sự phát triển của FMEA. Bài báo này trình bày cho bạn một phân tích sâu hơn về sự khác biệt giữa FMEA và FMECA.

FMEA là gì?

FMEA viết tắt của Failure Modes and Effects Analysis và nó có thể được coi là một cách tiếp cận từng bước để xác định các lỗi hoặc lỗi xảy ra trong quá trình sản xuất, thiết kế hoặc lắp ráp hoặc trong các sản phẩm hoặc dịch vụ.

Các chế độ hỏng hóc có nghĩa là các chế độ hoặc các cách ảnh hưởng đến các hỏng hóc. Thất bại có thể dẫn đến sự không hài lòng của khách hàng, có thể dẫn đến giảm khối lượng bán hàng. Phân tích tác động đề cập đến việc nghiên cứu hậu quả hoặc lý do của những thất bại đó. Do đó, mục đích của FMEA là thực hiện các hành động / bước cần thiết để loại bỏ hoặc giảm bớt sự cố, bắt đầu bằng những ưu tiên cao nhất.

FMEA được sử dụng ở giai đoạn thiết kế để ngăn ngừa sự cố. Sau đó, nó được sử dụng trong giai đoạn kiểm soát, trước và trong quá trình hoạt động của quá trình. FMEA nên được bắt đầu ở giai đoạn khái niệm đầu tiên của thiết kế và cần tiếp tục trong suốt cuộc đời của sản phẩm hoặc dịch vụ.

FMEA có thể được sử dụng,

Thiết kế hoặc thiết kế lại quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ sau khi triển khai chức năng chất lượng.

• Khi phát triển sản phẩm với nhiều tính năng hơn.

• Trước khi lập kế hoạch kiểm soát cho một quy trình mới.

• Tại thời điểm mục tiêu cải tiến được lên kế hoạch cho một quá trình hiện tại, sản phẩm hoặc dịch vụ.

• Phân tích các lỗi của một quá trình, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có.

FMECA là gì?

FMECA là một phiên bản cải tiến của FMEA bằng cách thêm một phần phân tích độ quan trọng, được sử dụng để biểu đồ xác suất của các phương thức thất bại đối với tác động của hậu quả. FMECA có thể được minh họa như là một phương pháp được sử dụng để xác định những thất bại của hệ thống, những lý do đằng sau những thất bại và ảnh hưởng của những thất bại đó. Với thuật ngữ Criticality, quy trình FMECA có thể được sử dụng để xác định và tập trung vào các lĩnh vực thiết kế với rất nhiều mối quan tâm.

Hơn nữa, FMECA có thể hữu ích trong việc cải tiến thiết kế cho các sản phẩm và quy trình, dẫn đến độ tin cậy cao hơn, an toàn hơn, chất lượng tốt hơn, giảm chi phí và tăng sự hài lòng của khách hàng.Khi thiết lập và tối ưu hóa kế hoạch bảo trì cho hệ thống sửa chữa và các thủ tục bảo đảm chất lượng khác, công cụ này sẽ hữu ích.

Ngoài ra, cả FMEA và FMECA đều phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn, như ISO 9001, Six Sigma, Thực tiễn sản xuất tốt (GMPs), Đạo luật Quản lý An toàn Quy trình, vv

Sự khác nhau giữa FMEA và FMECA?

• Phương pháp FMEA chỉ cung cấp thông tin định tính trong khi FMECA cung cấp thông tin về chất lượng cũng như định lượng, cho phép đánh giá mức độ nghiêm trọng của các phương thức hỏng hóc.

• FMECA là sự mở rộng của FMEA. Do đó, để thực hiện FMECA, FMEA cần phải thực hiện FMEA và tiếp theo là phân tích phê bình.

FMEA xác định các phương thức thất bại của một sản phẩm hoặc quá trình và các hiệu ứng của chúng, trong khi Phân tích Tính nghiêm trọng xếp các chế độ hỏng theo thứ tự quan trọng bằng cách xem xét tỷ lệ thất bại.