Sự khác biệt giữa DNS và DHCP

Kết nối Internet là một thế giới đầy những con số, điều này có thể không rõ ràng đối với người dùng thông thường, những người sẽ chỉ mở trình duyệt hoặc ứng dụng thư của mình và nội dung đã có ở đó. Nhưng điều này sẽ không thể xảy ra nếu không có số chính xác mà người quản trị hệ thống đã thiết lập sẵn trước đó.

Số đầu tiên chúng tôi sẽ thảo luận là địa chỉ IP. Địa chỉ IP hoặc Địa chỉ Giao thức Internet là một định danh duy nhất trong mạng cho phép các gói tin tìm đích đến. Theo truyền thống, một quản trị viên hệ thống sẽ cần chỉ định một địa chỉ IP cho mỗi máy tính gắn vào mạng, nhưng sự cần thiết phải chỉ định các IP tự động tạo ra DHCP hoặc Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP chỉ cần một phần tử duy nhất của mạng để hoạt động như máy chủ; máy chủ sau đó sẽ gán địa chỉ IP cho mọi thành phần mạng yêu cầu một. Tùy thuộc vào thiết lập của quản trị viên, nó có thể là cùng một IP mỗi lần hoặc IP khác nhau được đưa ra trên một thời gian thuê.

Nó cũng là trách nhiệm của máy chủ DHCP để cung cấp cho các máy khách của nó một DNS (Domain Name Server). Máy chủ này là một máy tính khác trên internet phục vụ một mục đích rất đặc biệt trong việc đơn giản hóa quá trình duyệt của chúng tôi. Như tôi đã nói ở trên, mỗi máy tính trong mạng có địa chỉ IP riêng. Điều này cũng đúng cho internet. Mỗi mạng hoặc máy tính kết nối internet cũng có một địa chỉ duy nhất. Nó sẽ là một công việc khó nhớ mỗi địa chỉ IP của các trang web chúng tôi thường xuyên truy cập, đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng tên miền mà chúng tôi đã khá quen và không còn có bất kỳ vấn đề ghi nhớ. Khi chúng tôi muốn truy cập trang web hoặc một trang trong trang web, chúng tôi sẽ nhập URL vào trình duyệt. Trình duyệt sau đó sẽ liên hệ với DNS và yêu cầu địa chỉ IP liên quan của tên miền mà chúng tôi nhập vào; bằng cách sử dụng địa chỉ IP thu được, trình duyệt có thể giao tiếp với máy tính đó và yêu cầu trang chủ hoặc trang cụ thể mà bạn yêu cầu.

Mặc dù trình duyệt web được lấp đầy bằng con số, các quy trình đều minh bạch cho người dùng cuối. Chỉ có quản trị viên hệ thống mới phải đối phó với những con số này. Các hệ thống như DNS và DHCP, khi hoạt động hoàn hảo, đảm bảo rằng người dùng cuối không phải đối phó với những phức tạp cần thiết với truyền thông internet.