Sự khác biệt giữa DJIA và NASDAQ

DJIA Vs NASDAQ

Thị trường 'mà những người kinh doanh và nhà đầu tư quan tâm đến là gì? Và các thuật ngữ DJIA và NASDAQ đang làm trong kịch bản này là gì? Vâng, để tránh sự hiểu biết sai lầm của cả hai, hai thực sự là các chỉ số mà mọi người quan tâm. Theo các chỉ số, chúng là thước đo thống kê về cách thị trường và các cổ phiếu của nó đang hoạt động như thế nào.

DJIA, hoàn toàn được biết đến như là Chỉ số công nghiệp Dow Jones, là một chỉ số thị trường rất cần thiết, tiêu thụ nhiên liệu cho hầu hết các cơ quan báo chí hàng ngày. Được biết đến với danh nghĩa là chỉ số Dow, DJIA phân tích 30 công ty hoạt động hiệu quả khác nhau trong đó tất cả các phong trào chứng khoán đều được đo lường tỉ mỉ. Hầu như tất cả các công ty này đều có mặt tại Sở giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), được coi là sàn giao dịch vốn lớn nhất trên thế giới có trụ sở tại Big Apple - NYC. "Nó chỉ có hai cổ phiếu mà cũng được tính theo NASDAQ.

Giống như DJIA, NASDAQ hoặc Hiệp hội Chứng khoán Quốc gia Các đại lý tự động cũng cung cấp một số giá trị số liệu thống kê của một phần của một thị trường cổ phiếu nhất định. Nhưng khác với Dow, nó giám sát tới 4 000 cổ phiếu khác nhau trải qua thương mại rộng rãi trên thị trường chứng khoán.

Cũng cần lưu ý rằng mọi người có thể mua và bán cổ phiếu chỉ trong NASDAQ chứ không phải ở DJIA. Tuy nhiên, những người kinh doanh không chỉ đơn giản có thể làm cho một thương mại của các chỉ số trong DJIA hoặc NASDAQ bởi vì cả hai đều chỉ đại diện của trung bình của 'thị trường. 'Bạn cũng có thể mua một số quỹ chỉ số và chứng khoán nếu bạn muốn.

Về tuổi tác, DJIA là chỉ số cũ hơn. Nó tồn tại vào khoảng năm 1896 và được phát triển bởi Charles Dow. Là người khởi đầu sớm, mọi thứ không được thực hiện bằng điện tử vì không có máy tính trong thời gian khởi đầu. NASDAQ trái ngược lại là chỉ số mới được phát minh vào năm 1971 mặc dù nó giữ được vương miện như là người tiên phong trong các thị trường chứng khoán điện tử.

DJIA tự nó cũng được báo trước là chỉ số được xem nhiều nhất trên toàn thế giới. Thông thường, khi bạn nghe một bình luận từ những tin tức tuyên bố rằng thị trường đang 'giảm' trong ngày nó gần như luôn luôn đề cập đến chỉ số DJIA. GE, Walt Disney và Microsoft là những công ty lớn nhất được liệt kê trong chỉ mục này. Cổ phiếu NASDAQ thường là những cổ phiếu thuộc về công nghệ và điện tử như Microsoft (cũng ở DJIA) và Dell. Nó cũng cho biết, có một giao dịch chứng khoán và cổ phiếu lớn nhất về khối lượng giao dịch hàng ngày trên toàn cầu.

Tóm tắt:

1. DJIA liệt kê 30 công ty trong khi NASDAQ bao gồm nhiều hơn hoặc ít hơn 4.000 cổ phiếu khác nhau trên toàn thế giới.

2. DJIA là một chỉ số cũ hơn NASDAQ
3. NASDAQ có một giao dịch chứng khoán vốn cổ phần lớn hơn mỗi giờ so với bất kỳ chỉ mục nào khác và bao gồm DJIA.