Sự khác biệt giữa DivX và AVI

DivX và AVI
với nhau. DivX là một codec được sử dụng để nén video tùy thuộc vào mức độ nhỏ người dùng muốn nó. Audio Video Interleave hoặc AVI là một định dạng chứa các tệp tin nén và âm thanh được lưu giữ. Các tệp này cũng được tạo ra bởi các thực thể riêng biệt không cộng tác trên hai tệp này. AVI được phát triển bởi Microsoft trong khi DivX được tạo ra bởi một công ty có cùng tên.

Lưu ý rằng DivX và AVI không phải lúc nào cũng kết hợp với nhau. Mặc dù hầu hết các video hiện nay đều có trong AVI và được mã hoá trong DivX, nhưng có rất nhiều các bộ chứa và codec khác trên thị trường, hầu hết đều tương thích với cả hai. Một tệp tin AVI có thể dễ dàng chứa video được mã hoá với các codec khác như Xvid và libavcodec. Video mã hoá DivX cũng có thể được đóng gói trên các định dạng chứa khác như MP4 hoặc 3gp.

Tóm tắt:

1. AVI là một định dạng chứa trong khi DivX là một codec để nén các tập tin video

2. DivX được tạo ra bởi DivX Inc. trong khi AVI là từ Microsoft
3. DivX chỉ ra cách video được mã hoá trong khi AVI chịu trách nhiệm về cách dữ liệu được lưu trữ cùng với thông tin liên quan khác
4. DivX và AVI không phải là độc quyền hoặc bao gồm cả nhau. Một video DivX có thể nằm trong một bộ chứa khác và tệp AVI có thể có một đoạn video không được mã hoá trong DivX