Sự khác biệt giữa Thẻ Thanh Toán Quốc Tế và Thẻ Tín Dụng

Thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng

Cả thẻ ghi nợ là thẻ tín dụng đều có lợi ích tài chính với bạn theo nghĩa là cả hai đều giúp bạn tránh bạn khỏi mang theo tiền nóng trong tay trong khi mua hàng tại các cửa hàng thương gia. Cả hai đều cho phép bạn đi qua các giao dịch tài chính mà không gặp rắc rối. Tuy nhiên, chúng khác nhau theo một vài cách.

Thẻ ghi nợ cũng cung cấp một phương tiện mà thẻ tín dụng cung cấp là cho phép trả tiền tín dụng nhưng theo một cách khác. Thẻ ghi nợ được gắn liền với tài khoản séc của bạn trong ngân hàng tiết kiệm của bạn. Vì vậy tiền trong phạm vi mà bạn thực hiện mua hàng được ghi nợ từ tài khoản séc của bạn trong ngân hàng của bạn. Nếu giao dịch diễn ra trong một hoặc hai ngày, thì một khoản giữ lại sẽ được tạo ra dựa trên số tiền do người bán trong tài khoản kiểm tra của bạn trong ngân hàng tiết kiệm của bạn. Cho đến thời điểm đó khi giao dịch hoàn toàn đi qua bạn không phải là nghĩa vụ phải rút tiền từ tài khoản ngân hàng tiết kiệm của bạn. Do đó để bảo vệ bạn khỏi sự bối rối không cung cấp đủ tiền trong tài khoản của bạn cho đến khi giao dịch đi qua, ngân hàng sẽ tạo ra một giữ trên số tiền đến hạn.

Thẻ tín dụng như tên gọi cho thấy khác với thẻ ghi nợ theo nghĩa là bạn có thể mua hàng tại bất kỳ cửa hàng thương mại nào. Một thẻ tín dụng cho phép bạn thực sự vay tiền với số tiền nhỏ ban đầu để đi qua quá trình mua hàng từ các cửa hàng thương gia. Bạn có thể dễ dàng sử dụng thẻ để thực hiện một số giao dịch cơ bản. Bạn sẽ phải trả một khoản lãi nào đó cho số tiền vay hoặc số tiền được cấp trên thẻ tín dụng cho bạn theo mối lo ngại về thẻ tín dụng sau khi hết hạn một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian thường được cho phép là đến ba mươi ngày kể từ ngày giao dịch hoặc mua hàng. Khi thời gian trả nợ vay vượt quá thời hạn cho phép 30 ngày, bạn sẽ phải trả lãi cho ngân hàng đã cung cấp cho bạn cơ sở sử dụng thẻ tín dụng. Khoảng thời gian 30 ngày này được gọi là thời kỳ ân hạn. Bạn nên mang theo số dư của bạn trong thẻ tín dụng từ tháng này sang tháng khác để tránh bất kỳ trách nhiệm trả lãi cao. Vì vậy, điều quan trọng cần lưu ý là việc sử dụng thẻ tín dụng là giống như vay tiền từ một nhà tài trợ.

Hầu hết mọi người trên thế giới thích mang theo thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ khi họ đi du lịch. Điều này là do thực tế họ không muốn mang theo tiền mặt nóng trong suốt chuyến đi. Họ sẽ không nhớ vay tiền thông qua thẻ tín dụng hoặc cho phép giữ một loại tài khoản ngân hàng bằng thẻ ghi nợ. Tất cả các thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng nói trên đều là những công cụ tài chính rất tiện lợi cho con người hiện nay.Điều quan trọng là anh ta nên sử dụng chúng tốt nhất.