Sự khác biệt giữa DDP và DDU

DDP và DDU

DDP và DDU là một trong số nhiều điều khoản thương mại quốc tế được ICC công nhận và được sử dụng phổ biến trong thương mại và giao dịch quốc tế. Các thuật ngữ thương mại quốc tế là những từ viết tắt gồm ba chữ cái và phản ánh thực tiễn thương mại phổ biến. Các điều khoản hợp đồng này được các cơ quan có thẩm quyền và những người có liên quan đến thương mại quốc tế chấp nhận. DDP là viết tắt của thuế giao hàng được thanh toán trong khi DDU là viết tắt của thuế giao hàng chưa thanh toán. Cả hai thuật ngữ này là incoterms nhưng có nhiều khác biệt sẽ được đề cập trong bài viết này.

DDU và DDP rất quan trọng khi một người mua sắm trên internet. Nếu bạn thấy DDU đã đề cập ở phía trước của một mặt hàng, bạn có thể chắc chắn rằng gánh nặng nhập khẩu mặt hàng ở nước bạn nằm ở bạn vì thuế phân phối chưa thanh toán và bạn phải tính thuế nhập khẩu và chi phí giao hàng ngoài giá của mục đã được hiển thị trên trang web. Mặc dù, DDP đề cập đến một mặt hàng có nghĩa là tất cả các khoản thuế đã được thanh toán, bạn vẫn phải thận trọng, và kiểm tra với trang web. Điều này bạn có thể thực hiện bằng cách gửi email hoặc bằng cách đề cập đến mặt hàng với mã sản phẩm và ý nghĩa của DDP hoặc DDU đã đề cập đến so với tên của nó.

Trong giao dịch DDU, người bán thanh toán tất cả mọi thứ trước khi đến nước mua hàng nhưng tất cả các khoản thuế và thuế nhập khẩu đều trở thành trách nhiệm của người mua khi sản phẩm đã nhập vào nước mua. Trong giao dịch DDP, người bán cam kết thanh toán tất cả các khoản thuế cho đến khi sản phẩm đến tay người mua. Tuy nhiên, đây là các thuật ngữ chung chung và ma quỷ luôn ở trong chi tiết. Do đó, điều quan trọng là phải có được tất cả các chi tiết trước khi hoàn tất thỏa thuận quốc tế.

DDP có nghĩa là nhà cung cấp hoặc người bán chịu mọi trách nhiệm và chi phí liên quan đến vận tải quốc tế. DDP tương tự như FOB (vận chuyển hàng hóa trên tàu) hoặc Ex Works. Nếu cả hai bên đồng ý về DDP, người mua có thể thư giãn vì không có trách nhiệm đối với chi phí vận chuyển cho đến khi sản phẩm đã đến nước ông. Mặc dù, giao hàng trong nước là trách nhiệm của người mua. Tuy nhiên, tốt nhất là phải có tất cả các chi tiết đã đề ra trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch quốc tế nào.

Tóm lại:

Sự khác nhau giữa DDP và DDU

• DDP và DDU là các điều khoản thương mại quốc tế được chính quyền chấp nhận và được hiểu rõ bởi những người có liên quan đến thương mại quốc tế.

• DDP là viết tắt của khoản thanh toán đã thanh toán

• DDU là khoản chưa thanh toán chưa thanh toán