Sự khác biệt giữa CVS và SVN

CVS và SVN

CVS (Hệ thống Phiên bản Đồng thời) và SVN (SubVersioN) là hai hệ thống tệp kiểm soát phiên bản được sử dụng phổ biến bởi các nhóm đang cộng tác trên một dự án . Các hệ thống này cho phép cộng tác viên theo dõi những thay đổi đã được thực hiện và biết ai đang phát triển và liệu một chi nhánh nên được áp dụng cho thân chính hay không. CVS lớn hơn rất nhiều trong số hai và nó đã là công cụ hợp tác chuẩn cho rất nhiều người. SVN là mới hơn nhiều và nó giới thiệu rất nhiều cải tiến để đáp ứng nhu cầu của hầu hết mọi người.

Có lẽ cải tiến lớn nhất cho SVN là việc bổ sung các nguyên tử cam kết. Nguyên tắc cam kết cho phép mỗi cam kết được áp dụng đầy đủ hoặc không hề. Điều này có thể khá hữu ích khi máy chủ bị treo ở giữa một cam kết. Với SVN, cam kết có thể được lùi lại trong khi CVS không thể hoàn tác các cam kết một phần. Một bổ sung nữa là khả năng đổi tên và di chuyển một cách sạch sẽ các tập tin trong kho lưu trữ. Với SVN các tập tin đã được đổi tên hoặc gỡ bỏ vẫn mang lịch sử sửa đổi và siêu dữ liệu của họ. CVS cũng không thể đẩy bất kỳ thay đổi mới vào các kho lưu trữ phụ huynh trong khi nó có thể đạt được trong SVN với việc sử dụng một số công cụ. Những tính năng này chỉ đơn giản là không được hỗ trợ bởi CVS hoặc không phải là một phần của thiết kế ban đầu của nó và thường gây ra nhiều vấn đề cho một số người.

Trong việc truy cập thông qua mạng, cả hai đều hỗ trợ các giao thức độc quyền, có thể được đường hầm thông qua kết nối SSH để đảm bảo sự an toàn của thông tin đang được truyền qua mạng. SVN thêm một chút nữa với WebDAV + DeltaV. Giao thức này dựa trên HTTP và HTTPS và cung cấp cho người dùng một tùy chọn khác để kết nối với SVN.

Đối với hầu hết mọi người chỉ mới bắt đầu với SVN và CVS, SVN là lựa chọn cao cấp và hợp lý giữa hai. Nó cung cấp cho người dùng với các tính năng phù hợp để phù hợp với nhu cầu của mình. Lý do duy nhất để tiếp tục sử dụng CVS là nếu bạn đang mắc kẹt với một hệ thống kế thừa mà là khá khó khăn để chuyển sang một hệ thống SVN.

Tóm tắt:

1. SVN là mới hơn và nâng cao hơn so với nhiều CVS cũ hơn
2. SVN cho phép nguyên tử cam kết trong khi CVS không
3. SVN cho phép đổi tên và di chuyển trong khi CVS không
4. SVN cho phép tuyên truyền thay đổi cho các kho phụ huynh trong khi CVS không
5. SVN hỗ trợ hai giao thức mạng trong khi CVS chỉ hỗ trợ một