Sự khác biệt giữa CTO và CIO

CTO so với CIO > Mặc dù có niềm tin chung rằng có rất ít sự khác biệt giữa CTO và CIO, đây thực sự là hai vị trí khác nhau có hai mô tả công việc khác nhau.

CIO hoặc Chief Information Officer, chịu trách nhiệm quản lý cấp cao nhất khi nói đến cơ sở hạ tầng công nghệ của công ty. Điều này có nghĩa là người đó có trách nhiệm đảm bảo rằng khả năng truyền thông của công ty được nâng cấp phù hợp, bảo mật hợp lý và quản lý tốt để giữ cho chúng hoạt động.

CIO cũng có trách nhiệm điều hành hoạt động CNTT cho công ty. Họ luôn tìm cách để giao tiếp công nghệ với hiệu quả, để cắt giảm chi phí, thời gian và giờ làm việc để đạt được sứ mệnh của công ty. Trọng tâm chính của CIO là nội bộ, đảm bảo rằng tất cả người dùng đều có quyền truy cập yêu cầu và giáo dục cần thiết của họ.

Để thực hiện đúng công việc, nhiều giải pháp công nghệ phải đến từ các nhà cung cấp công nghệ mới nhất. CIO chịu trách nhiệm truyền thông và hợp tác với các nhà cung cấp này. Mặc dù CIO về mặt kỹ thuật là một vị trí quản lý, nhưng mô tả duy nhất của công việc bao gồm các chiến lược khác nhau sẽ giúp tăng lợi nhuận của công ty mà không bị mất chất lượng hoặc dịch vụ. Nó cũng đòi hỏi phải có khả năng quản lý thành công bộ phận CNTT, để đảm bảo rằng tất cả các trách nhiệm khác được đáp ứng.

Hơn nữa, CTO chịu trách nhiệm quản lý bộ phận kỹ thuật của công ty. Có thể nâng cao lợi nhuận của công ty, có nghĩa là phải có một cách để sử dụng công nghệ để nâng cao sản phẩm thực tế đang được cung cấp. CTO chịu trách nhiệm sáp nhập công nghệ với sản xuất.

Cấu trúc cơ sở sản phẩm của công ty phù hợp với nhu cầu của công ty để thu được lợi nhuận cao nhất. Nếu có những sản phẩm không còn phục vụ công ty, hoặc các sản phẩm cần được giới thiệu, CTO quản lý khía cạnh đó.