Sự khác biệt giữa CRR và SLR

CRR vs SLR

Không nhiều người, ngoại trừ những người trong ngành ngân hàng hoặc là sinh viên kinh tế biết về các thuật ngữ như CRR và SLR. Điều này là do các luận án là công cụ tài chính trong tay ngân hàng đỉnh của Ấn Độ, RBI (Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ), để kiểm soát thanh khoản cho các ngân hàng thương mại. Do đó, mặc dù có tính tương tự về bản chất và mục đích, có nhiều điểm khác biệt giữa CRR và SLR sẽ được nêu bật trong bài báo này.

CRR

CRR là viết tắt của Cash Reserve Ratio, và xác định bằng tỷ lệ phần trăm các ngân hàng thương mại cần phải lưu giữ dưới hình thức tiền mặt. Trong thực tế, các ngân hàng gửi khoản tiền này với RBI thay vì giữ tiền này với họ. Tỷ lệ này được tính bởi RBI, và nó thuộc thẩm quyền của ngân hàng đỉnh để giữ cho nó cao hoặc thấp tùy thuộc vào dòng tiền trong nền kinh tế. RBI sử dụng một cách hợp lý công cụ tuyệt vời này để thoát khỏi tình trạng dư thừa của nền kinh tế hoặc bơm tiền nếu có yêu cầu. Khi RBI giảm CRR, nó cho phép các ngân hàng có được khoản tiền dư thừa mà họ có thể cho vay để đầu tư bất cứ nơi nào họ muốn. Mặt khác, CRR cao hơn nghĩa là các ngân hàng có ít tiền hơn để sử dụng để phân phối. Đây là một biện pháp để kiểm soát các lực lượng lạm phát trong nền kinh tế. Tỷ lệ hiện tại của CRR là 5%.

SLR

Đây là tỷ lệ thanh toán theo luật định và do RBI quy định là tỷ lệ tiền gửi bằng tiền mặt mà các ngân hàng phải duy trì dưới dạng vàng, tiền mặt, và các chứng khoán khác được RBI chấp thuận. Điều này được thực hiện bởi RBI để điều chỉnh tăng trưởng tín dụng ở Ấn Độ. Đây là những chứng khoán không bị cản trở mà một ngân hàng phải mua với dự trữ tiền mặt. SLR hiện tại là 24%, nhưng RBI có khả năng tăng lên đến 40%, nếu nó được coi là phù hợp với lợi ích của nền kinh tế.

Sự khác nhau giữa CRR và SLR là gì?

• CRR và SLR là những công cụ trong tay của RBI để điều chỉnh cung tiền trong tay của các ngân hàng mà họ có thể bơm vào nền kinh tế

• CRR là tỷ lệ dự trữ tiền mặt quy định phần trăm tiền hoặc tiền mà các ngân hàng yêu cầu giữ RBI

• SLR là tỷ lệ thanh toán theo luật định và xác định tỷ lệ phần trăm ngân hàng phải duy trì dưới dạng tiền mặt, vàng và các chứng khoán khác

• CRR kiểm soát tính thanh khoản trong nền kinh tế trong khi SLR điều chỉnh tín dụng tăng trưởng trong nước

Mặc dù các ngân hàng vẫn duy trì SLR ở dạng lỏng, CRR vẫn giữ RBI duy trì như tiền mặt.