Sự khác biệt giữa CPU và vi xử lý

Thuật ngữ trung tâm xử lý đơn vị hoặc CPU đã được phát triển một thời gian dài trước đây như là một thuật ngữ được sử dụng để xác định các phần của máy mà đã làm việc chế biến thực tế. Thuật ngữ này đã được đặt ra rất lâu trước khi có sự hiện diện của bộ vi xử lý và các mạch tích hợp. Khi công nghệ phát triển từ một hình thức này sang dạng khác, CPU bắt đầu co lại kích thước. Các CPU lớn hơn bao gồm các ống chân không cỡ lớn kết nối với nhau để chiếm không gian khổng lồ, sau đó sự xuất hiện của bóng bán dẫn rời làm giảm kích thước của CPU.

CPU được tiếp tục thu nhỏ lại với sự xuất hiện của các mạch tích hợp và vi xử lý. CPU cực kỳ lớn và rườm rà đã được giảm xuống một mảnh silicon rất nhỏ với tất cả các kết nối đã được khắc sâu vào nó.

Bộ vi xử lý là một mạch tích hợp rất tiên tiến, chứa hàng triệu bóng bán dẫn trong một gói duy nhất. Cùng với các bóng bán dẫn bên trong là mạch cho phép bộ vi xử lý hoạt động và không đòi hỏi gì khác. Bộ vi xử lý tiên tiến đến nỗi nó ngay lập tức xóa bỏ bất kỳ hình thức tính toán nào khác. Nó đã quản lý để chứa CPU, đầu tiên trong một cặp vi xử lý, sau đó cuối cùng thành một bộ vi xử lý duy nhất. Nó đã quản lý để bao gồm một vài thành phần trên đường giống như một ít bộ nhớ mà bây giờ chúng tôi gọi là bộ nhớ cache.

Rõ ràng là lý do tại sao bộ vi xử lý và CPU trở nên hoán đổi cho nhau. Công nghệ của bộ vi xử lý đã trở nên tiên tiến đến nỗi nó có khả năng chứa không chỉ một mà còn có tới bốn CPU bên trong nó, như trong trường hợp bộ vi xử lý lõi tứ. Và đó không phải là giới hạn của bộ vi xử lý có thể làm được.

Để đặt nó trong quan điểm, cho công nghệ ngày nay. Tất cả các CPU là bộ vi xử lý, nhưng không phải tất cả các bộ vi xử lý đều là CPU. Việc sử dụng bộ vi xử lý đã trở nên phổ biến đến mức trong một hệ thống máy tính duy nhất hiện nay có một số bộ vi xử lý đang hoạt động và chúng đã thay thế các bóng bán dẫn đã từng là vua của các thành phần máy tính. GPU (Bộ xử lý đồ hoạ) cũng có trong bộ vi xử lý. Ngay cả các cầu bắc và nam cầu của máy tính đều là vi xử lý.

Để tổng hợp toàn bộ bài báo này, CPU là bộ não của toàn bộ hệ thống máy tính. Đây là nơi toàn bộ quá trình ra quyết định sẽ xảy ra. Tất cả các phần khác của máy tính chỉ tuân theo yêu cầu của CPU. Bộ vi xử lý là một tiến bộ trong công nghệ bóng bán dẫn cho phép nhiều bóng bán dẫn được đặt trong một gói nhất định. Nó là như vậy tiên tiến và tiết kiệm mà nó đã trở thành thuận lợi cho các nhà sản xuất để sử dụng các bộ vi xử lý trong hầu hết mọi phần của máy tính.