Sự khác biệt giữa hoạt động và thụ động đầu tư

Sự khác biệt chính - Hoạt động đầu tư vs thụ động

Hoạt động đầu tư có thể chủ động hoặc thụ động. thái độ của các nhà đầu tư thực hiện đầu tư. Sự khác biệt chủ yếu giữa đầu tư chủ động và thụ động là đầu tư tích cực đề cập đến việc thường xuyên mua và bán các khoản đầu tư nhằm tạo ra lợi nhuận nhanh trong khi đầu tư thụ động quan tâm đến việc tạo ra sự giàu có trong dài hạn bằng cách đầu tư vào một loạt các khoản đầu tư được lựa chọn. Cho dù áp dụng cách tiếp cận chủ động hoặc thụ động để đầu tư chủ yếu phụ thuộc vào tính chất của sự thèm ăn rủi ro và mục tiêu của các nhà đầu tư cụ thể.

NỘI DUNG
1. Tổng quan và Chênh lệch khác nhau
2. Hoạt động Đầu tư là gì
3. Đầu tư thụ động là gì?
4. So sánh từng bên - Hoạt động và Đầu tư thụ động
5. Tóm tắt

Hoạt động đầu tư là gì?

Hoạt động đầu tư đề cập đến một tình huống mà các nhà đầu tư mua các khoản đầu tư và liên tục giám sát các hoạt động trong đó. Logic đằng sau đầu tư tích cực là để có được càng nhiều càng tốt thông tin với việc theo dõi liên tục các khoản đầu tư để khai thác các khả năng lợi nhuận cao. Các nhà đầu tư chủ động thường dành nhiều thời gian và say mê hoạt động đầu tư. Họ thường là những người chấp nhận rủi ro mua và bán cổ phiếu một cách nhanh chóng để tạo ra lợi nhuận cao hơn trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư tích cực thường không nắm giữ cổ phiếu trong nhiều tháng hoặc nhiều năm; họ đang khá quan tâm đến sự biến động giá cả hàng ngày. Họ thường không tập trung vào điều kiện kinh tế dài hạn. Một chi phí giao dịch phải được thanh toán bởi các nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch trên thị trường chứng khoán. Do hoạt động đầu tư liên quan đến khối lượng giao dịch cao nên chi phí giao dịch cũng tăng lên.

Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản là hai phương pháp chính mà các nhà đầu tư tích cực sử dụng để thu thập thông tin về cổ phiếu.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật bao gồm việc đánh giá các chuyển động lên và xuống trong biểu đồ chứng khoán với dự định dự đoán các chuyển động trong tương lai

Phân tích cơ bản

Ngược lại, phân tích cơ bản xem xét một số lượng lớn các yếu tố bao gồm tình trạng của nền kinh tế, thị trường chứng khoán và biến động trong ngành để đo lường giá trị nội tại của cổ phiếu. Giá trị nội tại là giá trị thực tế của một tài sản sau khi xem xét tất cả các yếu tố hữu hình và phi vật thể góp phần vào giá trị của nó.

Đầu tư thụ động là gì?

Đầu tư thụ động là một chiến lược đầu tư mà các nhà đầu tư cố gắng kiếm lời từ đầu tư trong một khoảng thời gian dài. Sự biến động về giá hàng ngày không phải là vấn đề của các nhà đầu tư thụ động, và họ tiếp tục mua và bán chứng khoán ở mức tối thiểu. Không giống như đầu tư tích cực, đầu tư thụ động nhằm mục đích tạo ra sự thịnh vượng bền vững theo thời gian. Các nhà đầu tư thụ động nói chung là những người không ưa rủi ro, những người không muốn hưởng lợi từ những biến động giá ngắn hạn. Kể từ khi quá trình mua bán chứng khoán là không thường xuyên, chi phí giao dịch thấp dẫn đến đầu tư thụ động.

Đầu tư thụ động là phổ biến trong thị trường chứng khoán, nơi các quỹ chỉ số theo dõi một chỉ số chứng khoán, nhưng nó đang trở nên phổ biến hơn trong các loại hình đầu tư khác, bao gồm trái phiếu, hàng hóa, và các quỹ phòng hộ. Đầu tư thụ động đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây như một sự thay thế cho đầu tư tích cực. Trên thực tế, một nghiên cứu do Hội đồng Hưu trí Thế giới tiến hành cho thấy từ 15% -20% các khoản đầu tư vào các quỹ hưu trí quy mô lớn là các khoản đầu tư thụ động.

Sự khác biệt giữa Hoạt động và Đầu tư thụ động là gì?

- Khác với Bảng trước ->

Hoạt động Đầu tư linh động và Đầu tư linh động

Đầu tư chủ động là mua bán đầu tư thường xuyên để đạt được lợi nhuận nhanh.

Đầu tư thụ động tập trung vào việc tạo ra sự giàu có trong dài hạn bằng cách chỉ đầu tư vào một loạt các khoản đầu tư được lựa chọn. Loại nhà đầu tư
Đầu tư chủ động chủ yếu do các nhà đầu tư mạo hiểm thực hiện.
Nhiều nhà đầu tư không ưa rủi ro tham gia vào việc đầu tư thụ động. Chi phí giao dịch
Đầu tư tích cực phải chịu chi phí giao dịch cao.
Đầu tư thụ động dẫn đến chi phí giao dịch thấp do giao dịch không thường xuyên. Phong trào Giá
Việc tập trung vào đầu tư tích cực là về các phong trào giá ngắn hạn.
Trọng tâm trong đầu tư thụ động là về phong trào giá dài hạn. Tóm lược - Hoạt động đầu tư vs thụ động

Sự khác biệt giữa đầu tư chủ động và thụ động phụ thuộc vào định hướng ngắn hạn hoặc dài hạn. Các nhà đầu tư có thể chọn cách tiếp cận phù hợp với họ tùy thuộc vào mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận. Nếu một nhà đầu tư muốn quay trở lại nhanh chóng trong một thời gian ngắn thì đầu tư tích cực là lựa chọn thích hợp nhất. Mặt khác, đầu tư thụ động có thể được thực hiện bởi các nhà đầu tư những người muốn có một cách tiếp cận thoải mái để đầu tư hoặc những người không quan tâm đến việc theo dõi mọi chuyển động giá trên thị trường.

Tài liệu tham khảo

1. "Đầu tư tích cực. "Investopedia. N. p. , Ngày 17 tháng 11 năm 2003. Web. 03 tháng 4 năm 2017.
2. Floyd, David. "Đầu tư thụ động. "Investopedia. N. p. , Ngày 18 tháng 5 năm 2016. Web. 03 tháng 4 năm 2017.
3. Stanley, James. "DailyFX. "DailyFX. N. p. , Ngày 18 tháng 7 năm 2012. Web. 03 tháng 4 năm 2017.
Hình ảnh được phép bởi:
1. "Philippine-chứng khoán-ban-hội đồng quản trị" By Katrina. Tuliao - (CC BY 2. 0) thông qua Commons Wikimedia