Sự khác biệt giữa Do và Does

sự khác biệt giữa 'Do' và 'Does' là gì? Có thể gây nhầm lẫn khi quyết định hình thức nào của từ sẽ sử dụng bằng tiếng Anh. Nhiều người, thậm chí cả người bản xứ, thường trộn lẫn những từ này và sử dụng chúng không chính xác. Các từ có liên quan với nhau, và trên thực tế, 'does' thực sự là một hình thức của động từ infinitive 'to do'.

Chìa khóa để sử dụng 'do' và 'does' chính xác là hiểu được liệu danh từ trong một chủ đề có thể là số ít hay số nhiều. Chủ đề là một phần của câu nói về những gì đang được nói. Trong ví dụ, con chó to lớn ngủ, 'Con chó lớn' là chủ đề hoặc câu nói về câu. Trong trường hợp này, 'con chó lớn' là số ít vì 'con chó' là một danh từ số ít. Nó cũng cần thiết để quyết định những người đối tượng là trong khi có một đại từ đang được sử dụng. Người thứ nhất số ít là 'tôi' và số nhiều là 'Chúng tôi'. Người thứ hai và số nhiều là 'bạn'. Cuối cùng, người thứ ba số ít là 'anh', 'cô' hoặc nó, và số nhiều là họ.

'Làm' có nghĩa là làm cho một cái gì đó xảy ra, để thực hiện một cái gì đó, để mang lại một cái gì đó hoặc hành động hoặc làm việc theo một cách nhất định. 'Do' được sử dụng với tất cả các danh từ số nhiều, trong số ít thứ nhất, thứ hai người số ít và số nhiều và số nhiều người thứ ba. Ví dụ: Mọi người làm việc trên một trang làm việc. Nó được sử dụng với các đại từ 'tôi', 'Bạn', 'Chúng tôi' và 'Họ'. Ví dụ: Tôi làm việc với bạn bè, và bạn làm mọi thứ với bạn bè của bạn. Để làm cho tuyên bố tiêu cực, 'không' sẽ được thêm vào sau khi 'làm'. Tôi không làm gì với bạn bè của tôi.

Kể từ 'does' là một hình thức của từ 'Do', nó được sử dụng để có nghĩa là cùng một điều chính xác. Tuy nhiên, nó được sử dụng với danh từ số ít trong giai đoạn hiện tại (thứ ba người số ít). Ví dụ: Người đàn ông làm việc ở đây. Nó chỉ được sử dụng với các đại từ 'Anh', 'Cô' và 'Nó'. Cô ấy làm những gì cô ấy muốn. Nó được tạo ra theo tiêu cực giống như 'do', thêm vào sau 'does'. Nó không thuộc về anh ta.

'Do' và 'Does' cũng được sử dụng để tạo một câu hỏi hiện tại đơn giản cho câu hỏi. Bằng cách đặt những từ này trước câu tuyên bố một câu hỏi hiện đang được hình thành. Ví dụ: Bạn làm việc. Bạn có làm việc không? Khi 'Có' với người thứ ba (Anh, Cô hoặc Cô), tuy nhiên, 's' vào cuối động từ nguyên mẫu sẽ được gỡ bỏ. Ví dụ: Anh ấy làm việc. Anh ấy có làm việc không? Câu hỏi từ, chẳng hạn như 'Who', 'What', 'Where', 'When' hay 'How' cũng có thể được thêm vào để biết thêm thông tin. Ví dụ: Anh ta làm việc ở đâu? Trong trường hợp này, liệu có sử dụng 'không' hay 'do' phụ thuộc vào việc liệu chủ thể danh từ có số nhiều hay không.

Việc học đúng cách sử dụng 'do' và 'does' khá đơn giản, nhưng chỉ một lần bạn hiểu được ngữ pháp cơ bản.Vì vậy, khi nghi ngờ từ nào để sử dụng, chỉ cần quay trở lại vấn đề cơ bản và kiểm tra xem danh từ có số ít hay số nhiều, và nếu một đại từ đang được sử dụng, người đó là người nào.