Sự khác biệt giữa nhóm và nhóm

Nhóm và Nhóm

Nhóm và Nhóm có thể có vẻ tương tự nhưng nhóm và nhóm từ rất khác nhau. Mặc dù chúng thường được sử dụng thay cho nhau, nhưng điều quan trọng là chúng ta có thể phân biệt chúng với nhau để cung cấp chính xác định nghĩa.

Nhóm

Một nhóm thường gồm có 2-4 thành viên làm việc độc lập với nhau ở một mức độ đáng kể. Họ cam kết làm việc cùng nhau và sẵn sàng chịu sự điều khiển của một nhà lãnh đạo. Mặc dù họ phụ thuộc lẫn nhau nhưng vẫn có trách nhiệm cá nhân mà họ phải thực hiện, và trách nhiệm cụ thể, khi được thực hiện tốt, có thể giúp nhóm đạt được mục tiêu của họ.

Nhóm

Nhóm được xem là làm việc độc lập và cam kết đạt được một mục tiêu chung. Họ chia sẻ trách nhiệm và đưa ra kết quả cho đến khi họ đạt được kết quả mong muốn của họ. Họ thường có từ 7-12 thành viên và đang giúp đỡ lẫn nhau để phát triển các kỹ năng mới để giúp họ cải thiện hiệu suất của họ. Họ thường không dựa vào một nhà lãnh đạo để giám sát.

Sự khác biệt giữa nhóm và đội

Vậy đội nào tốt hơn hay nhóm nào? Về cơ bản là như nhau. Mặc dù một nhóm dễ quản lý hơn và rất tốt cho sản lượng ngắn hạn, vì họ sẽ phân chia công việc giữa các kỹ năng của họ, họ có thể dễ dàng thực hiện công việc. Mặt khác, một nhóm làm việc tốt nhất cho các dự án dài hạn, vì họ làm việc chung với nhau bằng việc phân bổ các nhiệm vụ trong tầm tay dù họ có kỹ năng thích hợp hay không. Điều này mở đường cho mỗi thành viên của nhóm có thời gian dư dật để phát triển khả năng có thể nâng cao hơn nữa hiệu suất của họ như một toàn thể. Do khoảng thời gian mà các thành viên chi tiêu với nhau, đó là một mặt đất tốt cho sự thân thiết trong nhóm.

Tất cả đã làm giảm nhu cầu về kỹ năng và hiệu năng. Nó cũng có thể phụ thuộc vào sự phức tạp của một dự án nhất định, theo đó sẽ phù hợp hơn để tạo thành kết quả cuối cùng.

Tóm lại

• Một nhóm thường gồm có 2-4 thành viên làm việc độc lập với nhau ở một mức độ đáng kể. Họ cam kết làm việc cùng nhau và sẵn sàng chịu sự điều khiển của một nhà lãnh đạo.

• Một nhóm được coi là làm việc độc lập và cam kết đạt được một mục tiêu chung. Họ thường có từ 7-12 thành viên và đang giúp đỡ lẫn nhau để phát triển các kỹ năng mới để giúp họ cải thiện hiệu suất của họ.