Sự khác biệt giữa GAAP và IASB

GAAP và IASB

Với sự gia tăng thương mại quốc tế và quy mô của các công ty hoạt động ở một số nước trở thành điều bắt buộc đối với thế giới để có một tiêu chuẩn kế toán thống nhất áp dụng cho tất cả các quốc gia. Sáng kiến ​​này được Hội đồng Tiêu chuẩn Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) đưa ra để xây dựng khuôn khổ các nguyên tắc, được gọi là GAAP, hoặc các Nguyên tắc Kế toán Chung chấp nhận được các nước khác nhau trên thế giới tuân theo để chuẩn hóa các thủ tục kế toán và cách thức các thông số được báo cáo trong báo cáo tài chính của các công ty. Chúng ta hãy cùng xem xét IASB và GAAP.

IASB

Là một cơ quan độc lập, tư nhân tham gia xây dựng tiêu chuẩn cho các nguyên tắc kế toán áp dụng cho tất cả các nước trên thế giới. Nó có trụ sở tại Anh. IASB ra đời vào năm 2001 thay thế IFRS, và trong 10 năm qua đã làm được nhiều để thúc đẩy tiêu chuẩn kế toán thống nhất ở nhiều nơi trên thế giới. Các hoạt động của IASB, bao gồm 16 thành viên, được tài trợ bởi các ngân hàng và các tổ chức khác có quan tâm đến việc thúc đẩy các tiêu chuẩn kế toán thống nhất trên toàn thế giới.

Nguyên tắc chung của GAAP

Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung hoặc GAAP khi chúng được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới được đặt ra bởi IASB do IASB ban hành theo thời gian để duy trì một tiêu chuẩn kế toán trong suốt và thống nhất trên toàn thế giới. Sự cần thiết phải hài hoà các nguyên tắc kế toán phát sinh chủ yếu vì mỗi quốc gia đều có các tiêu chuẩn riêng khi báo cáo và ghi chép các giao dịch tài chính của các kế toán viên của các công ty. Điều này là do sự khác biệt về chênh lệch văn hoá cũng như các truyền thống kế toán đặc thù của một quốc gia. Với các công ty trở thành đa quốc gia, các tiêu chuẩn kế toán thống nhất trở nên cần thiết hơn để các nhà đầu tư tiềm năng so sánh hiệu suất của một công ty hoạt động ở các quốc gia khác nhau.

IASB đã thừa nhận rằng để áp dụng thành công GAAP ở tất cả các nơi trên thế giới là một nhiệm vụ Herculean sẽ mất nhiều năm và một giải pháp cuối cùng sẽ chỉ xuất hiện một cách chậm chạp và với sự chấp thuận ngầm của các nước thành viên.

Sự khác biệt giữa GAAP và IASB

IASB là cơ quan tư nhân đã cố gắng mang lại sự thống nhất các nguyên tắc kế toán ở các quốc gia khác nhau trên thế giới trong khi GAAP là một bộ chỉ dẫn mà IASB mong muốn các quốc gia áp dụng làm nguyên tắc kế toán chuẩn .