Sự khác biệt giữa rủi ro ngoại hối và sự phơi bày

Rủi ro về ngoại hối và rủi ro ngoại hối

Rủi ro về ngoại hối và rủi ro ngoại hối là hai kỳ hạn để được giống nhau vì chúng thường được sử dụng hoán đổi cho nhau. Tuy nhiên, ý nghĩa của chúng khác nhau về bản chất, mặc dù có liên quan chặt chẽ. Rủi ro và rủi ro ngoại hối được các công ty có hoạt động kinh doanh ở nhiều quốc gia có kinh nghiệm. Chênh lệch chủ yếu giữa rủi ro ngoại hối và rủi ro ngoại hối là rủi ro hối đoái là sự thay đổi của giá trị trong một loại tiền tệ so với một loại khác làm giảm giá trị của các khoản đầu tư bằng ngoại tệ trong khi mức độ mà một công ty bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi tỷ giá hối đoái.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và Chênh lệch khác nhau
2. Rủi ro về ngoại hối là gì
3. Tiếp xúc ngoại hối là gì?
4. So sánh từng bên - Rủi ro về ngoại hối so với phơi bày ở dạng bảng
5. Tóm tắt

Rủi ro về ngoại hối là gì?

Rủi ro về tỷ giá hối đoái là sự thay đổi giá trị trong một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác làm giảm giá trị các khoản đầu tư bằng ngoại tệ. Ba loại rủi ro tỷ giá hối đoái được xác định như sau.

Rủi ro giao dịch

Rủi ro giao dịch là rủi ro về tỷ giá hối đoái do khoảng thời gian trễ giữa ký kết hợp đồng và giải quyết nó.

E. g. Nhà đầu tư A, là đối tượng cư trú tại Vương quốc Anh, có nghĩa vụ phải trả một khoản tiền 15.000 đô la cho một cá nhân khác như là một phần của thỏa thuận trong vòng 6 tháng. Tỷ giá hối đoái hiện tại là £ / $ 1. 26. Kể từ khi tỷ giá hối đoái bị biến động và tỷ giá vào cuối 6 tháng hiện không được biết.

Rủi ro dịch thuật

Rủi ro dịch thuật là rủi ro tỷ giá do chuyển đổi kết quả tài chính của một loại tiền tệ sang một loại tiền tệ khác.

E. g. Công ty mẹ của Công ty G là Công ty A, đặt tại Hoa Kỳ. Công ty G nằm ở Pháp và tiến hành kinh doanh đồng Euro. Vào cuối năm, kết quả của Công ty G được hợp nhất với kết quả của Công ty A để lập báo cáo tài chính; do đó, kết quả của Công ty G được chuyển đổi thành Đô la Mỹ.

Rủi ro Kinh tế

Rủi ro về kinh tế phản ánh nguy cơ giá trị hiện tại của dòng tiền hoạt động trong tương lai do sự biến động tỷ giá.Rủi ro kinh tế liên quan đến ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ giá đối với thu nhập (bán hàng trong nước và xuất khẩu) và chi phí hoạt động (chi phí đầu vào trong nước và hàng nhập khẩu).

E. g. Công ty C là một doanh nghiệp quy mô trung bình tại địa phương có trụ sở tại Country Y bán lúa mì. Do sản lượng lúa mỳ trong nước bị hạn chế nên lúa mì cũng đang được nhập khẩu từ một nước láng giềng. Do sự tăng giá tiền tệ, lúa mì nhập khẩu rẻ hơn. Do đó, nhu cầu về lúa mì của Công ty C đang giảm.

Hình 1: Rủi ro tỷ giá hối đoái là sự thay đổi giá trị trong một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác.

Sự tiếp xúc ngoại hối là gì?

Tỷ giá hối đoái liên quan đến mức độ mà một công ty bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi tỷ giá hối đoái. Khi một công ty tham gia vào thương mại quốc tế và khi có sự khác biệt giữa tiền tệ mà thu nhập và chi phí được ghi nhận thì sẽ có một khoản ngoại tệ.

Tác động của Nhập khẩu và Xuất khẩu

Nhập khẩu và xuất khẩu là hai yếu tố bị ảnh hưởng nặng nề do tiếp xúc ngoại hối. Khi tỷ giá hối đoái tăng lên (giá trị gia tăng tiền tệ trong nước liên quan đến ngoại tệ), sẽ có lợi khi nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Mặt khác, khi tỷ giá khấu hao (giá trị của đồng nội tệ giảm so với một ngoại tệ) sản phẩm của đất nước rẻ hơn trên thị trường quốc tế; điều này thuận lợi cho xuất khẩu.

Hình 2: Nhập khẩu và xuất khẩu

Sản phẩm Sản xuất tại nước nhà và bán ở nhiều quốc gia

Một số công ty áp dụng chiến lược này để tận dụng lợi thế kinh tế của quy mô (giảm chi phí do tăng khối lượng sản xuất). Hơn nữa, một cơ sở sản xuất duy nhất sẽ thuận tiện hơn để quản lý so với một số cơ sở. Trong trường hợp này, chi phí sản xuất phát sinh bằng đồng nội tệ trong khi doanh thu sẽ phát sinh bằng nhiều loại tiền tệ. Do sự không phù hợp về doanh thu và chi phí, các công ty mở cửa cho ngoại hối

Sự khác nhau giữa rủi ro ngoại hối và rủi ro là gì?

- Sự khác biệt giữa rủi ro và rủi ro ngoại hối

Rủi ro về tỷ giá hối đoái là sự thay đổi giá trị trong một loại tiền tệ so với một loại khác làm giảm giá trị các khoản đầu tư bằng ngoại tệ.

Tỷ giá hối đoái là mức độ mà một công ty bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi tỷ giá hối đoái.

Kiểm soát

Rủi ro ngoại hối thường có thể được giảm nhẹ thông qua việc sử dụng các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro và sử dụng một đồng tiền ít biến động để báo cáo kết quả.

Tiếp xúc ngoại hối rất khó quản lý. Loại
Rủi ro về giao dịch, dịch thuật và kinh tế là các loại rủi ro ngoại hối.
Nguy cơ rủi ro do nhập khẩu và xuất khẩu là các loại chính của ngoại hối. Sự khác biệt giữa rủi ro ngoại hối và rủi ro ngoại hối là rủi ro về tỷ giá hối đoái là sự thay đổi giá trị trong một loại tiền tệ so với một loại khác làm giảm giá trị của các khoản đầu tư bằng ngoại tệ trong khi đó trao đổi tiếp xúc là mức độ mà một công ty bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi tỷ giá hối đoái.Nhìn chung, cả hai khái niệm đều giống nhau về bản chất vì chúng thể hiện lợi nhuận hoặc lỗ tương đối do tham gia vào các giao dịch bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau.
Tải về phiên bản PDF của Exchange Risk With Exposure
Bạn có thể tải xuống phiên bản PDF của bài viết này và sử dụng nó cho mục đích ngoại tuyến theo từng trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF ở đây Sự khác biệt giữa rủi ro ngoại hối và tiếp xúc. Tài liệu tham khảo:

1. Kanchan Kandel. "Rủi ro và rủi ro ngoại hối. "LinkedIn SlideShare. N. p. , Ngày 26 tháng 12 năm 2014. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 15 tháng 6 năm 2017.

2. "Rủi ro về ngoại hối. "Investopedia. N. p. , Ngày 04 tháng 9 năm 2015. Web. Có sẵn ở đây. 15 tháng 6 năm 2017.

3. "Tiếp xúc Ngoại hối là gì? định nghĩa và ý nghĩa. "Doanh nghiệp khó hiểu. N. p. , Ngày 13 tháng 6 năm 2016. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 15 tháng 6 năm 2017.

Hình ảnh được phép bởi:

1. "Giao dịch tiền tệ Forex trên nền trắng" thông qua TaxRebate. org. uk (CC BY 2. 0)

2. "Thương mại nước ngoài của Argentina 1991-2003" (Public Domain) qua Commons Wikimedia