Sự khác biệt giữa viện trợ nước ngoài và đầu tư nước ngoài

viện trợ nước ngoài so với đầu tư nước ngoài

Toàn cầu hoá đã dẫn đến thương mại toàn cầu, tăng cường hợp tác giữa các quốc gia, đầu tư quốc tế, và chuyển vốn toàn cầu, tài sản, nguồn lực và quỹ. Viện trợ nước ngoài và đầu tư nước ngoài liên quan đến cả việc chuyển vốn, quỹ, nguồn lực, vv từ nước này sang nước khác. Mặc dù thực tế cả đầu tư nước ngoài và viện trợ nước ngoài đều liên quan đến dòng vốn đến và đi từ các quốc gia, mục tiêu và lợi nhuận kỳ vọng từ từng loại này khá khác nhau. Bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về từng khái niệm và cho thấy những điểm tương đồng, sự khác biệt và mối quan hệ giữa viện trợ nước ngoài và đầu tư nước ngoài.

viện trợ nước ngoài là gì?

viện trợ nước ngoài là các khoản tiền mà các quốc gia có sức mạnh tài chính cần thiết để giúp đỡ một quốc gia trong thời gian cần thiết có sẵn cho các quốc gia đang gặp khó khăn. Các khoản viện trợ nước ngoài có thể dưới dạng khoản vay lãi suất thấp, trợ cấp, chính sách thương mại thoải mái, ưu đãi về các hiệp định thương mại, bí quyết công nghệ và chuyển giao thiết bị, viện trợ y tế, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu, hình thức cho vay lãi suất thấp khi mà đất nước đang có nhu cầu có thể vay vốn với chi phí thấp hơn với các điều khoản thanh toán thoải mái.

Mục đích của viện trợ nước ngoài là giúp đỡ đất nước đang cần bằng cách hỗ trợ họ trong việc giải quyết các vấn đề của họ và đáp ứng các nhu cầu của họ. Vì một số quốc gia, thành phố và địa phương thiếu vốn, tài sản, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng hoặc bí quyết để giải quyết vấn đề của họ, việc tiếp nhận viện trợ nước ngoài có thể giúp các quốc gia này tạo ra các giải pháp lâu dài cho các vấn đề của họ. Viện trợ nước ngoài có thể giúp giải quyết các vấn đề ngắn hạn như nghèo đói do chiến tranh, hoặc để giải quyết các vấn đề dài hạn như cải tiến và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ của đất nước.

Đầu tư nước ngoài là gì?

Đầu tư nước ngoài là nơi mà một quốc gia sẽ đầu tư ở nước ngoài với mục đích chính là tạo ra lợi nhuận. Các loại đầu tư nước ngoài bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài (FPI), vay thương mại nước ngoài, vv Đầu tư trực tiếp nước ngoài là khi một công ty ở một nước đầu tư vào một doanh nghiệp ở nước khác. Một công ty có thể có vốn FDI khi công ty sở hữu đất nước nắm giữ hơn 10% cổ phần của công ty con tại một chi nhánh nước ngoài. Các công ty đa quốc gia muốn bắt đầu hoạt động ở nước ngoài thường bắt đầu bằng FDI để kiểm tra thị trường trước khi có động thái lớn.Đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài là khi một công ty hoặc cá nhân đầu tư vào một công ty nước ngoài bằng cách mua cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán từ công ty nước ngoài đó. Khoản vay thương mại nước ngoài giữa các quốc gia hoặc các công ty riêng lẻ là khoản vay sẽ được cấp từ một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính ở một nước cho một thực thể ở nước khác.

Sự khác biệt giữa viện trợ nước ngoài và đầu tư nước ngoài là gì?

Cả viện trợ nước ngoài và đầu tư nước ngoài liên quan đến việc chuyển vốn, vốn và các nguồn lực từ nước này sang nước khác. Cả viện trợ nước ngoài và đầu tư nước ngoài đều được ghi nhận trong cán cân thanh toán của một quốc gia. Sự khác biệt chính giữa viện trợ nước ngoài và đầu tư nước ngoài nằm ở mục tiêu và mục tiêu cơ bản của họ. Mục đích chính của viện trợ nước ngoài là để giúp các quốc gia có nhu cầu bằng cách cung cấp sự hỗ trợ về vốn, tài sản, các khoản vay lãi suất thấp, nguồn lực, vật tư y tế, vv nước cung cấp viện trợ nước ngoài thường không mong đợi bất cứ điều gì để đổi lại ngoại trừ việc với sự trợ giúp của họ cho quốc gia có nhu cầu sẽ có thể giải quyết các vấn đề vĩnh viễn. Mặt khác, đầu tư nước ngoài là nơi mà một quốc gia sẽ đầu tư quốc tế vào một quốc gia khác dưới hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài, và các khoản vay thương mại nước ngoài. Mục đích của các khoản đầu tư là để đạt được thu nhập trong lĩnh vực thanh toán lãi, cổ tức, đánh giá vốn, vv

Các học giả đã xác định được một mối quan hệ giữa viện trợ nước ngoài và đầu tư nước ngoài. Khi một quốc gia cung cấp viện trợ cho một quốc gia có nhu cầu, điều này sẽ dẫn đến cơ sở hạ tầng tốt hơn, phát triển công nghệ, phát triển các ngành công nghiệp và phát triển kinh tế tổng thể. Một khi quốc gia tiếp nhận viện trợ đạt được một mức độ phát triển kinh tế nhất định thông qua viện trợ nước ngoài, điều này có thể khuyến khích các nước đầu tư nước ngoài vào các nền kinh tế đang phát triển này.

Tóm tắt:

Aid Ngoại vs Đầu tư nước ngoài

• Viện trợ nước ngoài đề cập đến quỹ được tạo sẵn cho các quốc gia đang gặp khó khăn do các nước có tiềm lực tài chính cần thiết để hỗ trợ một quốc gia trong thời điểm khó khăn.

• Viện trợ nước ngoài có thể theo hình thức vay lãi suất thấp, trợ cấp, chính sách thương mại thoải mái, ưu tiên về hiệp định thương mại, bí quyết công nghệ và thiết bị chuyển, đóng góp trong vật tư y tế, thực phẩm và nhu yếu phẩm, trang thiết bị quân sự, vv .

Mục đích của viện trợ nước ngoài là giúp đỡ một quốc gia đang cần giúp đỡ bằng cách hỗ trợ giải quyết các vấn đề và đáp ứng các nhu cầu của mình.

• Đầu tư nước ngoài là nơi một quốc gia sẽ đầu tư vào một quốc gia khác với mục đích chính là tạo ra lợi nhuận.

• Các loại đầu tư nước ngoài bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài (FPI), vay thương mại nước ngoài, ...