Chênh lệch giữa chi phí cố định và chi phí nắng

Chi phí cố định và chi phí nắng

Chi phí cố định và chi phí cố định là hai loại chi phí mà doanh nghiệp phải gánh chịu trong các hoạt động kinh doanh khác nhau được thực hiện. Trong khi chi phí chìm đắm và chi phí cố định dẫn đến dòng tiền chảy ra, chi phí chìm đắm và chi phí cố định thì khác nhau về cách thức phát sinh và thời gian phát sinh từng loại chi phí. Bài báo giải thích với các ví dụ về chi phí cố định và chi phí chìm đắm và nêu bật những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai.

Chi phí nắng là gì?

Chi phí nắng là các chi phí đã phát sinh hoặc khoản đầu tư đã được thực hiện và không thể phục hồi. Những chi phí hoặc chi phí nản chí đã phát sinh trước đó và không thể hoàn tác hoặc thu hồi bằng bất kỳ cách nào cũng không được sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định tương lai liên quan đến một dự án hoặc đầu tư. Tuy nhiên, thường xuyên hơn không phải là nhà đầu tư và doanh nhân mất chi phí chìm đắm trong việc xem xét trong việc đưa ra quyết định trong tương lai. Một ví dụ đơn giản về chi phí chìm nghỉm là bạn mua vé để xem buổi hòa nhạc với giá 30 đô la, nhưng bạn có một số trường hợp khẩn cấp và không thể tham gia chương trình. 30 đô la là chi phí mà bạn đã phát sinh và không thể phục hồi, và nó được gọi là chi phí chìm.

Về chi phí công ty, nghiên cứu và phát triển được gọi là chi phí chìm đắm vì không có cách nào để có thể đảo ngược hoặc thu hồi các chi phí này. Ví dụ, công ty ABC đã chi một khoản tiền lớn vào một dự án nghiên cứu và phát triển cụ thể, tuy nhiên, nó không mang lại bất kỳ kết quả nào. Công ty ABC có thể chọn để xem xét đầu tư vào dự án như là một chi phí chìm nghỉm và chuyển sang một dự án nghiên cứu mới, đó là điều thông minh hơn phải làm vì nó có thể mang lại kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, nếu công ty xem xét các chi phí chìm đắm, nó có thể quyết định tiếp tục nghiên cứu về cùng một dự án với hy vọng rằng các nghiên cứu tiếp theo để đạt được kết quả mong đợi (và do đó có nghĩa là các quỹ đã chi tiêu đã không bị lãng phí). Tuy nhiên, nó có thể dẫn đến tổn thất thậm chí cao hơn.

Chi phí cố định là gì?

Chi phí cố định là chi phí không đổi bất kể mức độ sản xuất. Ví dụ về chi phí cố định là chi phí cho thuê, chi phí bảo hiểm, và chi phí của tài sản cố định. Cần lưu ý rằng chi phí cố định chỉ được xác định bằng số lượng được sản xuất trong giai đoạn hiện tại và không được giữ cố định trong một khoảng thời gian không xác định do chi phí tăng theo thời gian. Việc sản xuất 10.000 chiếc ô tô phải chịu chi phí cố định là 10 triệu đô la mỗi tháng để duy trì cơ sở sản xuất, bất kể công suất sản xuất đầy đủ được sản xuất hay không.Trong kịch bản mà công ty muốn tăng sản xuất lên 20.000 đơn vị, cần phải mua thêm thiết bị và một nhà máy lớn hơn. Bất lợi của chi phí cố định là ngay cả trong thời gian sản xuất thấp hơn, công ty vẫn phải chịu chi phí cố định cao.

Sự khác nhau giữa chi phí nắng và chi phí cố định là gì?

Chi phí cố định và chi phí chìm tương tự nhau vì chúng là chi phí dẫn đến dòng tiền ra. Tuy nhiên, có một số khác biệt giữa hai người. Chi phí chìm đắm là chi phí đã phát sinh hoặc khoản đầu tư đã được thực hiện và không thể phục hồi. Chi phí cố định là chi phí không đổi bất kể mức độ sản xuất. Trong khi chi phí chìm đắm là chi phí phát sinh trong quá khứ, chi phí cố định là chi phí hiện đang phát sinh. Có thể một chi phí chìm đắm có thể là một chi phí cố định trong tự nhiên. Điều đó có nghĩa là một chi phí phát sinh như một chi phí cố định có thể trở thành một chi phí chìm đắm. Ví dụ, chi phí cố định phát sinh cho việc mua một mẩu máy móc có thể trở thành chi phí chìm nếu công ty hết kinh doanh và cần đóng cửa.

Tóm tắt:

Chi phí nắng so với chi phí cố định

• Chi phí cố định và chi phí chìm tương tự nhau vì chúng là chi phí dẫn đến dòng tiền ra.

• Chi phí chìm đắm là chi phí đã phát sinh hoặc khoản đầu tư đã được thực hiện và không thể phục hồi.

- Một ví dụ đơn giản về chi phí chìm nghỉm là bạn mua vé để xem buổi hòa nhạc với giá 30 đô la. Tuy nhiên, bạn có một số trường hợp khẩn cấp và không thể tham gia chương trình. Khoản 30 đô la là chi phí mà bạn đã phát sinh và không thể phục hồi.

• Chi phí cố định là chi phí không đổi bất kể mức sản xuất.

Một ví dụ về chi phí cố định là sản xuất 10.000 chiếc ô tô có chi phí cố định là 10 triệu đô la mỗi tháng để duy trì cơ sở sản xuất, cho dù sản xuất có đầy đủ năng suất hay không.

• Trong khi chi phí chìm đắm là chi phí phát sinh trong quá khứ, chi phí cố định là chi phí hiện đang phát sinh.