Chênh lệch giữa tỷ giá cố định và tỷ giá hối đoái thả nổi

Sự khác biệt chính - Tỷ giá cố định so với nổi> tỷ giá hối đoái thả nổi là

tỷ giá cố định là giá trị của một đồng tiền cố định so với giá trị của một đồng tiền khác hoặc một giá trị khác như một mặt hàng quý trong khi tỷ giá thả nổi là giá trị tiền tệ được phép quyết định bởi cơ chế thị trường ngoại hối i. e. theo nhu cầu và cung cấp. Với sự gia tăng thương mại quốc tế về cả khối lượng và giá trị, tác động của tỷ giá hối đoái là rất quan trọng để các doanh nghiệp xem xét. Tỷ giá hối đoái bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như lãi suất, tỷ lệ lạm phát và nợ chính phủ.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và Chênh lệch khác nhau
2. Tỷ giá Giao dịch Cố định
là gì 3. Tỷ giá thả nổi là gì
4. So sánh từng bên - Tỷ giá cố định so với lưu động
5. Tóm tắt
Tỷ giá hối đoái cố định là gì?

Tỷ giá cố định là một loại chế độ tỷ giá hối đoái, trong đó giá trị của đồng tiền được cố định so với giá trị của một đồng tiền khác hoặc một giá trị khác, chẳng hạn như vàng. Mục tiêu của một tỷ giá cố định là duy trì giá trị đồng tiền của một quốc gia trong một giới hạn dự định. Tỷ giá cố định cũng được gọi là tỷ giá hối đoái

'. Với sự tăng trưởng liên tục của toàn cầu hoá, các quốc gia ngày càng tham gia vào các giao dịch kinh doanh với các nước khác. Giao kết và giao hàng hoá, dịch vụ sẽ diễn ra tại các thời điểm khác nhau. Nếu tỷ giá hối đoái thay đổi đáng kể trong giai đoạn này, nó có thể không có lợi cho công ty. Do đó, có tỷ giá ổn định giúp dự báo tốt hơn về chi phí và doanh thu.

Nhiều quốc gia chọn cách định giá đồng tiền để tránh những biến động của thị trường và duy trì khả năng cạnh tranh quốc tế về xuất khẩu của mình. Có một đồng tiền mất giá là điều kiện thuận lợi về xuất khẩu vì xuất khẩu sẽ rẻ hơn trên thị trường quốc tế. Do đó, nền kinh tế sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự biến động liên tục của tỷ giá hối đoái thả nổi.

Tỷ giá hối đoái

là một bài tập tốn kém mà ở đó quốc gia phải mua đồng nội tệ bằng dự trữ ngoại tệ khi giá trị đồng tiền giảm xuống dưới mức chốt.Hầu hết các quốc gia đều đặt đồng tiền của họ vào đồng đô la Mỹ mà chính nó được giữ cố định với vàng và là đồng tiền dự trữ trên thế giới. Bảng 1: Các nước có tỷ giá bằng đồng Đô la Mỹ Tỷ giá thả nổi là gì?

Tỷ giá hối đoái thả nổi là một loại chế độ tỷ giá trong đó giá trị của một đồng tiền được phép dao động theo cơ chế thị trường ngoại hối i. e. bởi nhu cầu và cung cấp cho các loại tiền tệ tương ứng. Các đồng tiền của hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới được thả tự do sau sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods năm 1971 (một hệ thống quản lý tiền tệ được thiết lập để duy trì các quan hệ tài chính giữa Hoa Kỳ, Canada, Tây Âu, Úc và Nhật Bản).

Bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái thả nổi, các nước có thể duy trì các chính sách kinh tế của mình kể từ khi đồng tiền của họ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong một loại tiền tệ khác hoặc hàng hóa. Georgia, Papua New Guinea và Argentina là một số ví dụ về các quốc gia sử dụng hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi. Tỷ giá hối đoái thả nổi chịu rủi ro về giao dịch và chuyển đổi. Để giảm thiểu rủi ro tiền tệ, nhiều tổ chức sử dụng các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, quyền chọn và hoán đổi.

Hình 01: Tỷ giá thả nổi được quyết định bởi cơ chế thị trường ngoại hối Sự khác biệt giữa Tỷ giá Cố định và Floating là gì? Thay đổi tỷ giá hối đoái> Tỷ giá hối đoái cố định là giá trị của một đồng tiền được cố định so với giá trị của một đồng tiền khác hoặc một giá trị khác như giá trị hàng hoá quý giá.

Tỷ giá thả nổi là giá trị của tiền tệ được phép quyết định theo nhu cầu và cung.

Sử dụng dự trữ ngoại tệ

Dự trữ ngoại tệ cần được duy trì để thực hiện chế độ tỷ giá cố định

Với tỷ giá hối đoái thả nổi, dự trữ ngoại tệ có thể được duy trì ở mức giảm.

Bảo hiểm rủi ro

Không cần phải phòng ngừa rủi ro tiền tệ nếu quốc gia đó đang sử dụng tỷ giá hối đoái cố định. Với tỷ giá hối đoái thả nổi, việc phòng ngừa rủi ro cần được sử dụng để giảm thiểu rủi ro tiền tệ.
Tóm lược - Lãi suất cố định so với lưu động
Sự chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái cố định và thả nổi chủ yếu phụ thuộc vào việc liệu giá trị của một đồng tiền được kiểm soát (tỷ giá cố định) hay được quyết định bởi nhu cầu và cung tỷ lệ). Quyết định về việc có thực hiện chế độ tỷ giá hối đoái cố định hay thả nổi được thực hiện bởi chính phủ hay không. Trong khi tỷ giá cố định là thuận lợi trong việc dự báo các giao dịch kinh doanh, đây là một phương pháp tốn kém để duy trì tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái dao động không có giới hạn này. Tuy nhiên, rất khó để kết hợp nó vào việc ra quyết định tài chính do rủi ro vốn có của nó. Tài liệu tham khảo
1. Zucchi, CFA Kristina."Tỷ giá hối đoái hàng đầu được xếp vào U. Dollar. "Investopedia. N. p. , 02 tháng 9 năm 2016. Web. 04 tháng 4 năm 2017.
2. "Cố định Tỷ giá. "Investopedia. N. p. , Ngày 09 tháng 10 năm 2015. Web. 04 tháng 4 năm 2017. 3. "Lãi suất thả nổi. "Investopedia. N. p. , Ngày 24 tháng 7 năm 2015. Web. 04 tháng 4 năm 2017.

4. "IMF tìm thấy nhiều quốc gia áp dụng hệ thống tỷ giá thả nổi quản lý. "Đánh giá của Nikkei Asian. N. p. , Ngày 19 tháng 8 năm 2014. Web. 04 tháng 4 năm 2017.

5. Amadeo, Kimberly. "Tại sao các nước" găm "tiền tệ của họ để Dollar. " Sự cân bằng. N. p. , n. d. Web. 04 tháng 4 năm 2017.

Hình ảnh được phép bởi:
1. "Cơ chế của hệ thống tỷ giá hối đoái cố định" Tác giả Sridevi Tolety - Tác phẩm của chính mình (CC BY-SA 3. 0) thông qua Commons Wikimedia