Sự khác biệt giữa cho thuê tài chính và thuê hoạt động

Thuê tài chính và hoạt động cho thuê

Hợp đồng thuê là hợp đồng pháp lý cho người thuê quyền sử dụng tài sản hoặc sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một phần lớn thời gian hữu dụng của tài sản để đổi lại khoản thanh toán thường xuyên cho bên cho thuê, người sẽ là chủ sở hữu hoặc nhà sản xuất tài sản. Hợp đồng thuê là một thuật ngữ chung bao gồm nhiều loại hợp đồng cho thuê trong lần gấp lại của nó. Nhưng nhìn chung, hợp đồng thuê tài sản có thể được phân loại thành các hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng thuê hoạt động. Đây là những thuật ngữ hữu ích hơn cho khách hàng doanh nghiệp, nhưng cần phải nhận thức được những khác biệt như những hợp đồng thuê ngày càng trở nên phổ biến hiện nay.

-1->

Cho thuê Tài chính

Cho thuê tài chính và cho thuê hoạt động là hợp đồng thuê được biết đến nhiều nhất trong thế giới kinh doanh. Chúng tương tự nhau có thể tôn trọng mặc dù, có rất nhiều sự khác biệt trong cấu trúc của chúng. Trong hợp đồng thuê tài chính, bên cho thuê, chủ sở hữu hoặc nhà sản xuất tài sản cho phép sử dụng bao gồm rủi ro và phần thưởng cho bên đi thuê, người mua tài sản. Rủi ro bao gồm các công nghệ trở nên lỗi thời và những người liên quan đến hao mòn cũng như bảo trì thường xuyên. Trường hợp thuê tài chính, bên đi thuê trả một khoản tiền bao gồm gần như toàn bộ giá của tài sản và được sử dụng tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích. Hợp đồng này cho phép bên thuê thuê lựa chọn để mua tài sản với mức giá giảm đi rất nhiều nếu như vậy mong muốn sau khi kết thúc thời hạn thuê. Một tính năng mạnh mẽ của một hợp đồng cho thuê tài chính là nó không dễ dàng bị hủy bỏ. Nếu người thuê muốn hủy hợp đồng, anh ta phải chịu mức phạt rất lớn.

Thuê vận hành

Đây là loại hình thuê mà bên cho thuê vẫn giữ quyền sở hữu và thậm chí cả những rủi ro và phần thưởng nằm cùng với bên cho thuê. Bên cho thuê trả cho việc bảo trì tài sản trong suốt thời gian thuê. Một khi hợp đồng đã kết thúc, tài sản vẫn có một giá trị còn lại. Đó là bởi vì thời hạn cho thuê là một phần nhỏ trong thời gian hữu dụng của tài sản. Nó khác với hợp đồng thuê tài chính vì nó dễ dàng hủy bỏ và có thời hạn ngắn hơn so với hợp đồng thuê tài chính. Một ví dụ phổ biến của hợp đồng thuê vận hành là việc cài đặt và sử dụng nhiều máy tính trong văn phòng bởi một công ty. Ở đây người sử dụng không chịu trách nhiệm bảo trì các máy tính cũng không phải là ông lo lắng về các hệ thống trở nên lỗi thời vì tất cả điều này là trách nhiệm của bên cho thuê.

Sự khác nhau giữa Hợp đồng Cho thuê Tài chính và Cho thuê Hợp đồng là gì?

• Chênh lệch lớn giữa hợp đồng thuê tài chính và thuê vận hành thuộc về quyền sở hữu tài sản. Trong khi rủi ro và phần thưởng là với người thuê trong trường hợp cho thuê tài chính, thì nằm trong hợp đồng với bên cho thuê trong trường hợp thuê hoạt động.

• Sự khác biệt khác là cách mà hợp đồng thuê được báo cáo trong báo cáo tài chính. Trường hợp cho thuê tài chính, tài sản được trình bày ở phía bên tài sản của bảng cân đối kế toán, trong khi khoản tiền thuê tài chính được thể hiện trên các khoản phải trả của bảng cân đối kế toán. Mặt khác, hợp đồng thuê hoạt động được trình bày là chi phí hoạt động trong báo cáo kết quả kinh doanh.