Sự khác biệt giữa FII và QFI

FII vs QFI

Đầu tư nước ngoài là quá trình mà một nhà đầu tư từ một quốc gia đầu tư vào thị trường chứng khoán của một quốc gia khác. Đầu tư nước ngoài có lợi cho một quốc gia vì nó mang lại dòng vốn chảy vào, qua đó thúc đẩy việc mở rộng, đầu tư, việc làm và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, các quy định nghiêm ngặt và yêu cầu có thể ngăn cản các nhà đầu tư đầu tư nước ngoài. Các quốc gia đã giới thiệu các lớp học mới của các nhà đầu tư để khắc phục vấn đề này. Bài viết dưới đây khảo sát hai loại nhà đầu tư này và giải thích các yêu cầu, quy định và quy tắc cần tuân thủ để trở thành một nhà đầu tư và giải thích những điểm tương đồng và khác biệt giữa FII và QFI.

FII là gì?

FII là viết tắt của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài , trong đó FII được định nghĩa là một công ty đầu tư hoặc quỹ không có trụ sở hoặc đăng ký tại quốc gia nơi đầu tư đang được thực hiện. FIIs có thể bao gồm các quỹ tương hỗ, các quỹ phòng hộ, các công ty bảo hiểm, các quỹ hưu trí, các định chế tài chính ... Có những yêu cầu và quy định nhất định ràng buộc các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia nơi đầu tư được thực hiện. Chẳng hạn ở Ấn Độ, bất kỳ nhà đầu tư tổ chức nước ngoài nào cũng phải đăng ký với SEC (Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán) trước khi thực hiện đầu tư quốc tế. Không phải ai cũng có thể đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế, chỉ cho phép các cá nhân có thu nhập cao đầu tư. Các bên muốn thực hiện đầu tư quốc tế cũng phải mở một tài khoản phụ với FII (đã được đăng ký với SEC của một quốc gia cụ thể). Một quy định chính khác do các cơ quan quản lý và các cơ quan có thẩm quyền quản lý quốc tế áp dụng là vị trí đặt ra cho các giới hạn về quyền sở hữu của các công ty trong nước.

QFI là gì?

QFI là viết tắt của nhà đầu tư nước ngoài đủ tiêu chuẩn . Quỹ QFI là một quỹ riêng lẻ, công ty nằm ngoài nước đang đầu tư. Các công ty này có thể trực tiếp đầu tư vào các thị trường nước ngoài mà không cần phải mở một tài khoản phụ với các FIIs khác. QFIs cung cấp một lộ trình dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế mà không phải mở các tài khoản phụ và tuân thủ các yêu cầu ròng ròng cao. Tuy nhiên, để đầu tư, một QFI phải mở tài khoản thương mại và trương mục thương mại với công ty tham gia lưu ký. Tài khoản demat là tài khoản được sử dụng để chuyển nhượng cổ phiếu đã mua (theo cách không phải là giấy tờ).Tài khoản thương mại là tài khoản cho phép các cổ phiếu thương mại của nhà đầu tư trực tuyến. Để trở thành một QFI, nhà đầu tư phải đến từ một quốc gia tuân thủ chống rửa tiền cũng như tài trợ chống khủng bố như là một thành viên của Tổ công tác Hành động Tài chính (FATF).

Sự khác biệt giữa FII và QFI là gì?

Trước đó, các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán nước ngoài phải tuân thủ thủ tục mở tài khoản phụ với FII và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Mặc dù các quy định này đã được áp dụng để đảm bảo an toàn cho các giao dịch và kiểm soát tốt hơn các yêu cầu này dẫn đến quá trình đầu tư nước ngoài trở nên phức tạp và rườm rà do đó ngăn chặn các khoản đầu tư nước ngoài. QFI đã được giới thiệu như là một thay thế cho FII nơi bất kỳ nhà đầu tư quốc tế có thể đầu tư vào một thị trường chứng khoán nước ngoài giống như một công dân địa phương. Sự khác biệt chính giữa FII và QFI là để đầu tư như là một FII nhà đầu tư phải mở một tài khoản phụ với một FII đã đăng ký, trong khi đó để đầu tư như một QFI thì không cần phải có tài khoản phụ như vậy. Một QFI có thể trực tiếp đầu tư miễn là họ mở một tài khoản tiêu cực, một tài khoản thương mại và là từ một quốc gia tuân thủ chống rửa tiền cũng như tài trợ chống khủng bố. Hơn nữa, đầu tư như là một QFI không yêu cầu các cá nhân có giá trị ròng cao như trong FIIs và do đó, bất kỳ nhà đầu tư lớn hoặc nhỏ có thể đầu tư nước ngoài như là một QFI.

Tóm lược

FII và QFI

• Đầu tư nước ngoài là quá trình mà một nhà đầu tư từ một quốc gia đầu tư vào thị trường chứng khoán của một quốc gia khác.

• FII là viết tắt của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, trong đó FII được định nghĩa là một công ty đầu tư hoặc quỹ không có trụ sở hoặc đăng ký tại quốc gia nơi đầu tư đang được thực hiện.

• FIIs có thể bao gồm các quỹ tương hỗ, các quỹ phòng hộ, các công ty bảo hiểm, các quỹ hưu trí, các tổ chức tài chính, vv

• Các bên muốn thực hiện đầu tư quốc tế phải mở một tài khoản phụ với FII (đã được đăng ký) với SEC của một quốc gia cụ thể) và phải là những cá nhân / doanh nghiệp có giá trị ròng cao.

• QFI là một nhà đầu tư nước ngoài có trình độ, có thể là một quỹ riêng lẻ, công ty nằm ngoài nước đang đầu tư. Các công ty này có thể trực tiếp đầu tư vào các thị trường nước ngoài mà không cần phải mở một tài khoản phụ với các FIIs khác.

Bài viết liên quan:

  1. Sự khác biệt giữa FDI và FII