Sự khác biệt giữa Fidelity và Vanguard

Key Sự khác biệt - Fidelity vs Vanguard

Quản lý đầu tư thông qua cố vấn tài chính ngày càng trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, nơi các công ty đầu tư quản lý một số lượng lớn các tài sản tài chính theo họ. Fidelity and Vanguard là hai công ty dịch vụ tài chính tiên phong ở Hoa Kỳ. Cả hai công ty đều cung cấp một số dịch vụ, từ dịch vụ nghỉ hưu cho đến quản lý tài sản. Sự khác nhau chính giữa Fidelity và Vanguard là Fidelity cung cấp các sản phẩm đầu tư, chủ yếu với triết lý trả lại rủi ro cao và phù hợp hơn cho các nhà đầu tư hung hăng trong khi Vanguard tập trung cung cấp một danh mục đầu tư chi phí thấp phù hợp với các nhà đầu tư bảo thủ . Cả hai công ty cung cấp một loạt các lựa chọn đầu tư cho khách hàng của họ.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và Chênh lệch khác nhau
2. Fidelity
là gì 3. Vanguard
là gì 4. Tương tự giữa Fidelity và Vanguard
5. Sự so sánh giữa các bên - Fidelity vs Vanguard ở dạng dạng bảng
6. Tóm tắt

Fidelity là gì?

Fidelity Investments là một công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Boston, Massachusetts và có 2.30000000000 đô la Mỹ dưới tài sản quản lý vào năm 2016. Fidelity cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư từ quản lý quỹ tương hỗ, bảo hiểm nhân thọ, nghỉ hưu dịch vụ tư vấn đầu tư. Fidelity điều hành một số bộ phận để cung cấp các dịch vụ khác nhau, và một số trong số các quỹ tạo doanh thu nhất được đề cập dưới đây.

Contrafund là quỹ đầu tư cổ phần lớn nhất của Fidelity trong số 452 quỹ tương hỗ và đã cung cấp cho nhà đầu tư của mình sự trở lại của 8. 69%. Lãi suất này cao hơn lợi nhuận của S & P 500 là 7. 41%. (S & P 500 là một chỉ số thị trường chứng khoán tính lợi nhuận tổng thể của một danh mục quỹ. Nếu quỹ cá nhân cung cấp lợi nhuận vượt quá lợi nhuận của danh mục quỹ thì quỹ tương ứng đang hoạt động tốt).

Hình 1: Trụ sở Fidelity tại Boston

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX)

Đây là một quỹ khác có hiệu suất vượt trội so với lợi nhuận của NASDAQ Composite là 9. 68% 12. 45%. FOCPX đầu tư vào các cổ phiếu không phải đối thủ có tính đầu cơ cao.

Fidelity hoạt động với ba mô hình danh mục thu nhập tạo ra là thu nhập bảo thủ, thu nhập cân bằng, và thu nhập tăng trưởng. Trong số các khoản phân bổ tài sản khác nhau, một Cổ phiếu Tài sản Mục tiêu (TAM) được quyết định cho trái phiếu chính phủ và các khoản đầu tư ngắn hạn.

Fidelity có một danh tiếng đáng kể như là một công ty phù hợp với các nhà đầu tư tích cực, tùy thuộc vào danh mục đầu tư mà họ cung cấp. Bằng chứng là lợi nhuận của FCNTX và FOCPX, các quỹ lớn trong Fidelity tạo ra lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, vì lợi nhuận cao phải được hỗ trợ bởi rủi ro cao, danh mục đầu tư của Fidelity có thể không phù hợp với các nhà đầu tư bảo thủ. Hơn nữa, các khoản phí và chi phí tính bởi Fidelity cũng cao hơn, để bù đắp cho những rủi ro vốn có.

Vanguard là gì?

Vanguard là một công ty quản lý đầu tư của Mỹ có trụ sở tại Malvern, Pennsylvania và hoạt động với hơn 4 nghìn tỷ USD tài sản đang được quản lý. Các quỹ tương hỗ và các quỹ giao dịch là hai loại quỹ chính được cung cấp bởi Vanguard trong khi các dịch vụ môi giới, quản lý tài sản và dịch vụ tín thác cũng được cung cấp. Vanguard cung cấp hai lớp cho hầu hết các quỹ của nó: cổ phần của nhà đầu tư và cổ phiếu của đô đốc. Đô đốc có tỷ lệ chi tiêu tương đối thấp hơn nhưng đòi hỏi đầu tư tối thiểu cao hơn, từ $ 10, 000 đến $ 100 000 cho mỗi quỹ.

Vanguard là một lựa chọn đầu tư phổ biến cho các nhà đầu tư thích cách tiếp cận bảo thủ với danh mục đầu tư của mình. Điều này là do Vanguard cung cấp một danh mục rủi ro tương đối thấp vì công ty cung cấp một số quỹ tương hỗ và quỹ giao dịch trao đổi (ETFs) được định hướng hướng tới thu nhập cố định. Triết học của Vanguard luôn đúng trong suốt các khoản đầu tư của nó, vì chi phí thấp hơn dẫn đến lợi nhuận tổng thể tốt hơn.

Hoạt động với hơn 320 quỹ, Vanguard cũng được biết đến với quản lý đầu tư chi phí thấp với tỷ lệ chi phí trung bình (chi phí do một công ty đầu tư quản lý quỹ) là 0,18%. Ví dụ về tỷ lệ chi tiêu của một số quỹ phổ biến của công ty như sau.

Sự giống nhau giữa Fidelity và Vanguard là gì?

Cả Fidelity và Vanguard đều là những công ty đầu tư quy mô lớn có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Quỹ tương hỗ là một trong những loại sản phẩm chính trong cả Fidelity và Vanguard.

Khác biệt giữa Fidelity và Vanguard là gì?

  • - Fidelity vs Vanguard
  • Fidelity cung cấp các sản phẩm đầu tư chủ yếu với triết lý trả lại rủi ro cao và phù hợp hơn cho các nhà đầu tư hung hăng.

Vanguard tập trung vào việc cung cấp một danh mục đầu tư chi phí thấp phù hợp hơn cho các nhà đầu tư bảo thủ.

Độ phù hợp

Fidelity là lựa chọn đầu tư thích hợp hơn cho các nhà đầu tư hung hăng.

Danh mục đầu tư của quỹ đầu tư Vanguard phù hợp hơn cho các nhà đầu tư bảo thủ. Chi phí và lợi nhuận
Chi phí cao trong quản lý tài sản, được hỗ trợ bởi lợi nhuận trung bình trên là chiến lược đầu tư trong Fidelity.
Vanguard cung cấp các khoản đầu tư chi phí thấp với tỷ lệ chi phí thấp để cung cấp kết quả tốt. Các loại quỹ
Phần lớn các quỹ trong Fidelity là quỹ tương hỗ.
Vanguard cung cấp cả hai quỹ lẫn nhau và trao đổi quỹ đầu tư trong danh mục đầu tư. Tóm lược - Fidelity vs Vanguard
Sự khác biệt giữa Fidelity và Vanguard chủ yếu là do cách tiếp cận đầu tư mà công ty đang áp dụng; Fidelity có nhiều rủi ro hơn với mong muốn tạo ra lợi nhuận cao trong khi Vanguard có cách tiếp cận bảo thủ hơn vì chiến lược đầu tư của họ phù hợp với các nhà đầu tư không ưa rủi ro.Tuy nhiên, cả hai công ty đều thành công rất lớn và có thể giúp các nhà đầu tư xây dựng và quản lý tài sản bằng cách tăng thêm giá trị.
Tải về Phiên bản PDF của Fidelity vs Vanguard Bạn có thể tải xuống phiên bản PDF của bài viết này và sử dụng nó cho các mục đích ngoại tuyến theo từng trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF ở đây Sự Khác biệt giữa Fidelity và Vanguard

Tài liệu tham khảo:

1. "Quỹ tương hỗ và Đầu tư Quỹ tương hỗ - Đầu tư Fidelity. "Và Đầu tư Quỹ Mutual - Fidelity Investments. N. p. , n. d. Web. Có sẵn ở đây.

25 tháng 6 năm 2017.

2. "Quỹ tiên phong danh sách và các quỹ tương hỗ hoạt động" Vanguard. N. p. , n. d. Web. Có sẵn ở đây. 25 tháng 6 năm 2017.

Hình ảnh được phép của:

1. "Fidelity-Inv-Boston" của Grk1011 - Tác phẩm của chính mình (CC BY-SA 3. 0) thông qua Commons Wikimedia 2. "NASDAQ - Quảng trường Times" của Luis Villa del Campo (CC BY 2. 0) qua Flickr