Sự khác biệt giữa đàn hồi và không đàn hồi

Đàn hồi và không đàn hồi

Đàn hồi và không đàn hồi là khái niệm kinh tế dùng để mô tả sự thay đổi hành vi của người mua và nhà cung cấp liên quan đến những thay đổi về giá cả. Tương tự như nghĩa của sự giãn nở của dải cao su, đàn hồi đề cập tới những thay đổi trong cung cầu có thể xảy ra với sự thay đổi giá nhỏ nhất và không linh hoạt là khi cung / cầu không thay đổi ngay cả khi giá cả thay đổi. Hai khái niệm này khá đơn giản và dễ hiểu. Bài viết sau đây cung cấp một phác thảo của từng ví dụ rõ ràng về loại sản phẩm có thể có nhu cầu cung cấp đàn hồi và đàn hồi.

Tính đàn hồi trong kinh tế là gì?

Khi sự thay đổi về giá dẫn đến sự thay đổi lớn về số lượng cung cấp hoặc yêu cầu của một sản phẩm cụ thể, nó được gọi là 'đàn hồi'. Hàng hoá đàn hồi rất nhạy cảm với giá, và nhu cầu hoặc nguồn cung có thể thay đổi rất nhiều cùng với sự biến động của giá cả. Khi giá tăng đàn hồi, nhu cầu sẽ giảm nhanh, và nguồn cung sẽ có xu hướng tăng, sự sụt giảm giá sẽ dẫn đến nhu cầu cao và nguồn cung thấp. Những điều kiện này có thể trở nên công bằng khi đạt đến điểm cân bằng cung và cầu bằng nhau (giá mà người mua sẵn sàng mua và bán sẵn sàng bán). Hàng hoá, đàn hồi, thường là hàng hoá có chất thay thế dễ thay thế, nếu giá của sản phẩm đang gia tăng thì người tiêu dùng có thể dễ dàng chuyển sang sản phẩm thay thế. Ví dụ, nếu giá bơ tăng thì người tiêu dùng có thể dễ dàng chuyển sang bơ thực vật, như cà phê và chè, cũng là những chất thay thế trực tiếp.

Kinh tế học không linh hoạt là gì?

Khi một sự thay đổi về giá không ảnh hưởng lớn đến số lượng yêu cầu hoặc cung cấp, sản phẩm cụ thể đó được gọi là 'không đàn hồi'. Hàng hoá không co dãn ít nhạy cảm với sự thay đổi giá cả và những điều kiện này được chứng kiến ​​trong các sản phẩm cần thiết cho người tiêu dùng như nhiên liệu, bánh mì, quần áo cơ bản ... Các loại sản phẩm cụ thể cũng có thể trở nên không đàn hồi. Ví dụ, một loại thuốc tiết kiệm cuộc sống quan trọng cho bệnh có thể trở nên không linh hoạt vì người tiêu dùng sẽ phải trả bất kỳ giá nào để có được nó. Thói quen hình thành tốt như thuốc lá cũng có thể trở thành những người tiêu dùng không đàn hồi và nghiện thuốc sẽ mua thuốc lá bất kể giá tăng bao nhiêu nếu thu nhập của họ cho phép họ làm như vậy.

Cả hai khái niệm đề cập đến độ nhạy cảm mà nhu cầu và nguồn cung của sản phẩm sẽ phải thay đổi về giá cả. Công thức tính độ đàn hồi là

Độ dẻo = (% thay đổi về số lượng (yêu cầu hoặc cung cấp) /% thay đổi về giá)

Nếu câu trả lời lớn hơn một thì nhu cầu hoặc nguồn cung sẽ co dãn, nếu câu trả lời là ít hơn một thì nó được coi là không co giãn.

Tóm lược

• Tính đàn hồi và không co giãn là những khái niệm kinh tế được sử dụng để mô tả những thay đổi trong hành vi của người mua và người bán liên quan đến những thay đổi về giá cả.

• Khi sự thay đổi về giá tạo ra sự thay đổi lớn về số lượng cung cấp hoặc yêu cầu của một sản phẩm cụ thể, nó được gọi là 'đàn hồi'. Khi thay đổi giá không làm ảnh hưởng lớn đến số lượng yêu cầu hoặc cung cấp, sản phẩm cụ thể đó được gọi là 'không co dãn'.

• Hàng hoá, đàn hồi, thường là hàng hoá có chất thay thế dễ thay thế và hàng hoá không dẻo, thường là hàng cần thiết hoặc hàng hoá có thói quen hình thành.