Sự khác biệt giữa Thời gian và Thời gian Đã sửa đổi

Thời gian so với thời gian sửa đổi

Thời gian và thời gian sửa đổi là những thuật ngữ thường gặp trong lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là chứng khoán và trái phiếu. Để trở thành nhà đầu tư hiệu quả, cần phải biết sự khác biệt giữa hai bên. Thời gian đề cập đến dòng tiền của bất kỳ tài chính nào. Đây là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến sản lượng hoặc lợi tức đầu tư. Đó là một số điều trong chính nó vì nó có thể là thời gian dự kiến ​​trước khi bạn nhận được hoàn trả, và nó cũng có thể là sự thay đổi giá theo phần trăm. Đây là điều tạo ra nhầm lẫn, và do đó để giải quyết vấn đề này có hai thuật ngữ, đó là Thời lượng (Thời lượng Macaulay), và Thời lượng được Sửa đổi.

Thời lượng Macaulay Thời lượng Macaulay, do Fredrick Macaulay phát minh vào năm 1938, còn được gọi là Thời lượng Đơn giản. Nó đề cập đến thời gian trung bình được tính trước khi nhận được khoản nợ. Chỉ áp dụng cho các khoản đầu tư có lãi suất cố định

Thời hạn Sửa đổi

Thời hạn Sửa đổi là công cụ đo lường sự thay đổi về giá (phần trăm) liên quan đến sự thay đổi năng suất. Nó còn được gọi là một dẫn xuất logarithmic về giá cả về năng suất, hoặc đơn giản là giá cả nhạy cảm. Nó chỉ phụ thuộc vào năng suất, không phân biệt đầu tư là một lợi tức cố định hay không. Nó được sử dụng để kiểm tra mức độ nhạy cảm của một trái phiếu với lãi suất hữu hạn. Vì nó là linh hoạt hơn, thời gian sửa đổi là phổ biến hơn so với Thời gian Macaulay.

Thông thường, nếu sản lượng được kết hợp liên tục, các giá trị chúng ta đến bằng cách sử dụng cả hai thời lượng là giống nhau. Sự khác biệt phát sinh chỉ khi năng suất được kết hợp theo định kỳ, mặc dù kết quả vẫn còn có thể so sánh được.

Cần thận trọng khi nhà đầu tư có thể tính cả thời lượng của trái phiếu hoặc cổ phiếu để có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng và ít rủi ro.

Tóm lại:

- Thời gian và thời gian được điều chỉnh là các công cụ đầu tư để giúp các nhà đầu tư

• Thời gian đo lường thời gian trung bình trước khi trả nợ, trong khi Thời hạn được Sửa đổi tập trung nhiều hơn vào sự thay đổi trong tỷ lệ phần trăm so với năng suất

Thời gian được điều chỉnh linh hoạt hơn, được sử dụng thường xuyên hơn Thời lượng

Thời gian yêu cầu dòng tiền phải được sửa trong khi Thời hạn sửa đổi áp dụng cho các tình huống khác cũng