Sự khác biệt giữa Dual Core và i3

Dual Core so với i3

Thuật ngữ "lõi kép" đơn giản có nghĩa là một bộ xử lý có hai lõi xử lý trong gói. Nhưng việc sử dụng nó như là một thuật ngữ tiếp thị trong bộ vi xử lý lõi kép Intel và bộ xử lý Core 2 của Intel có nghĩa là nhiều người sử dụng nó thường xuyên hơn như một danh từ chứ không phải là một tính từ. Bộ xử lý lõi kép mới nhất của Intel là Core i3, kế tiếp là Core 2 Duo và Dual Cores. Nó trình bày một số thay đổi thiết kế cung cấp hiệu suất đáng kể.

Sự thay đổi đầu tiên là sự tích hợp của một vài thành phần đã từng được tìm thấy trên bo mạch chủ. Đầu tiên là một GPU có thể cung cấp khả năng xử lý đồ họa cơ bản có thể chấp nhận được. Việc đưa vào bộ xử lý làm cho nó hoạt động tốt hơn và thống nhất hơn trên các nhãn hiệu bo mạch chủ khác nhau. Thứ hai là Direct Media Interface được sử dụng để được biết đến như cầu bắc và nam cầu trong các bo mạch chủ cũ hơn mà các bộ xử lý lõi kép khác sử dụng. Sự bao gồm của DMI trong bộ vi xử lý i3 rút ngắn đường dẫn điện giữa lõi và các thành phần thực như RAM, ổ cứng, cổng và các tài nguyên khác.

Một tính năng khác được tìm thấy trên i3 không có sẵn trên bộ vi xử lý lõi kép tương đương khác là siêu phân tích. Hyperthreading cung cấp việc sử dụng tài nguyên hiệu quả và cho phép nhiều luồng chạy song song trong mỗi lõi. Intel tuyên bố rằng các bộ vi xử lý HT như i3 vẫn giữ được tính nhạy cảm ngay cả khi chạy các ứng dụng phức tạp như phần mềm biên tập video.

Đóng góp lớn nhất vào bước nhảy vọt trong việc thực hiện i3 từ các lõi kép khác là chuyển từ kiến ​​trúc 45nm được sử dụng trước đó sang kiến ​​trúc 32nm. Chiều rộng nhỏ hơn cho phép nhiều bóng bán dẫn hơn trong cùng một chip silicon; do đó sự bao gồm của DMI và GPU. Nó cũng có nghĩa là ít tiêu thụ năng lượng và nhiệt ít hơn tạo ra trong khi thực hiện tốt hơn và nhanh hơn so với người tiền nhiệm của nó. Mức tiêu thụ năng lượng bây giờ trở thành điểm chuẩn quan trọng hơn trong bộ vi xử lý do nhiều người di chuyển khỏi các máy tính để bàn truyền thống sang các máy tính xách tay chạy bằng pin và di động hơn.

Tóm tắt:

i3 là một bộ xử lý lõi kép.
i3 có một GPU tích hợp trong khi các lõi kép khác thì không.
i3 có một DMI tích hợp trong khi các lõi kép khác thì không.
Các i3 đã hyperthreading trong khi lõi kép khác không.
Các i3 là trên kiến ​​trúc 32nm trong khi lõi kép là trên kiến ​​trúc 45nm.