Sự khác biệt giữa màn cửa và màn che

Màn cửa và màn cửa

Rèm được biết đến bởi nhiều tên gọi như tấm rèm, màn cửa, khăn choàng và khăn choàng tấm. Mặc dù những cái tên đó có ý nghĩa giống nhau đối với hầu hết chúng ta, có một sự khác biệt thực sự giữa rèm và màn cửa.

Rèm và tấm rèm là những từ đồng nghĩa. Rèm thường không có lớp lót và được treo từ thanh bằng các thanh. Chúng chủ yếu là trọng lượng nhẹ và có thể được sử dụng như một mảnh trang trí. Rèm là bình thường và dễ dàng để thực hiện. Chiều dài của bảng rèm chỉ phụ thuộc vào nơi bạn đang sử dụng nó. Nó có thể là sàn dài hoặc ngắn có thể che cửa sổ. Khi bạn bắt đầu thêm lớp lót cho màn cửa, nó sẽ bắt đầu xuất hiện giống như bảng treo.

Drapes và bảng treo là như nhau, và chúng thường lót và bao gồm chiều dài từ trên xuống sàn nhà. Chúng thường được gắn bằng móc vào thanh ngang. Một dây có thể được sử dụng để rút ra cả hai tấm mở và đóng cửa. Drapes là chính thức và phong cách không giống như màn cửa mà bạn chỉ có thể mở và đóng bằng tay.
Nói chung, màn cửa được nếp gấp. Khi nó được mở hoàn toàn, nó vẫn có thể mất một số không gian của cửa sổ xem của bạn. Bạn nên ước tính chiều rộng mà vải chiếm ở cuối đối diện của cửa sổ khi chúng được mở hoàn toàn.

Cuối cùng, sự khác biệt chính giữa màn cửa và rèm cửa rất đơn giản. Về cơ bản, màn cửa được gấp lại và chính thức hơn. Rèm là không chính thức và nó có thể dễ dàng thực hiện. Cả hai có thể làm cho cửa sổ hấp dẫn hơn với dòng chảy kéo dài của vải.