Sự khác biệt giữa thị trường trong nước và quốc tế

Marketing trong nước và quốc tế

Marketing là quản lý hiệu quả và hiệu quả và sử dụng một nguồn lực của công ty để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và các mục tiêu của công ty. Nó liên quan đến việc bán các sản phẩm của công ty để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Nó bao gồm quy hoạch, ý tưởng và thực hiện các ý tưởng, giá cả, khuyến mãi và phân phối các sản phẩm của công ty với mục đích đạt được các mục tiêu của công ty và thỏa mãn người tiêu dùng.

Tiếp thị có thể được thực hiện trong một thị trường địa phương hoặc trong nước hoặc qua biên giới quốc gia hoặc trên thị trường quốc tế. Dưới đây là một số tính năng khác nhau của tiếp thị trong nước và tiếp thị quốc tế:

Tiếp thị trong nước

Tiếp thị trong nước là việc bán một sản phẩm của công ty trong một thị trường tài chính địa phương. Nó đề cập đến một bộ cạnh tranh và các vấn đề kinh tế mà làm cho nó thuận tiện hơn để làm.

Không có rào cản về ngôn ngữ trong tiếp thị trong nước và thu thập và giải thích dữ liệu về các xu hướng tiếp thị địa phương và nhu cầu của người tiêu dùng dễ dàng và nhanh chóng hơn. Nó giúp công ty đưa ra quyết định và phát triển các chiến lược tiếp thị hiệu quả hơn. Rủi ro cũng thấp hơn với tiếp thị trong nước và nó cần nguồn tài chính ít hơn.

Thị trường địa phương không rộng như thị trường quốc tế mặc dù và hầu hết các công ty đang hướng tới việc kinh doanh trên toàn cầu.

Tiếp thị quốc tế Tiếp thị quốc tế Tiếp thị quốc tế là thúc đẩy và bán một sản phẩm của công ty cho người tiêu dùng ở các quốc gia khác nhau. Nó rất phức tạp và đòi hỏi một lượng lớn các nguồn lực tài chính.

Mỗi quốc gia có luật riêng về kinh doanh và một công ty nhằm vào kinh doanh ở nước khác trước hết phải biết về họ. Thị hiếu người tiêu dùng và sở thích cũng có thể khác nhau nên các chiến lược tiếp thị phải được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng khác nhau.

Tiếp thị quốc tế đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, không phải đề cập đến nó cũng rất rủi ro. Thị trường quốc tế là rất không chắc chắn và một công ty phải luôn sẵn sàng cho những thay đổi có thể đột ngột xảy ra. Nó đòi hỏi một mức độ cam kết cao hơn để thành công trong một thị trường quốc tế.

Tóm tắt

1. Tiếp thị nội địa là sản xuất, quảng bá, phân phối, và bán hàng hoá và dịch vụ trong một thị trường địa phương trong khi thị trường quốc tế là sản xuất, quảng cáo, phân phối và bán hàng hoá và dịch vụ trong một thị trường toàn cầu.

2. Tiếp thị trong nước ít rủi ro và dễ thực hiện hơn trong khi tiếp thị quốc tế có nhiều rủi ro và phức tạp hơn.

3. Tiếp thị trong nước yêu cầu nguồn tài chính ít hơn trong khi tiếp thị quốc tế đòi hỏi nguồn tài chính khổng lồ.

4. Tiếp thị trong nước chỉ liên quan đến một thị trường duy nhất, trong khi tiếp thị quốc tế giao dịch với một số quốc gia và thị trường khác nhau.
5. Mặc dù cả hai sử dụng tất cả các nguyên tắc tiếp thị cơ bản, tiếp thị quốc tế là thách thức hơn và yêu cầu nhiều cam kết từ công ty vì sự không chắc chắn và sự khác biệt trong luật pháp và các quy định trên thị trường toàn cầu trong khi tiếp thị nội địa chỉ đề cập đến các luật và quy định của một quốc gia.
6. Tiếp thị trong nước chỉ liên quan đến một bộ người tiêu dùng trong khi tiếp thị quốc tế liên quan đến các loại người tiêu dùng khác nhau có thị hiếu khác nhau.
7. Trong tiếp thị nội địa, công ty có thể có cùng một chính sách và chiến lược trong khi tiếp thị quốc tế đòi hỏi chiến lược khác nhau trong việc quảng bá sản phẩm của họ.