Sự khác biệt giữa Doberman và Doberman Pinscher

Doberman vs Doberman Pinscher

Người dân thường áp dụng cùng một điều ở các tên khác nhau, và tên thường khác với các vùng. Doberman và Doberman pinscher không khác gì khi hai tên gọi chính xác cùng một giống chó. Tuy nhiên, tiêu chuẩn giống được quy định bởi các câu lạc bộ nuôi chó khác nhau nhưng khác với đặc điểm chung của giống chó phổ biến này chỉ đề cập đến một giống chó.

Doberman Pinscher Đặc điểm

Doberman pinscher là giống chó rất phổ biến và nổi tiếng vì trí thông minh tuyệt vời của chúng. Vì họ có thể nghĩ nhanh, sự tỉnh táo là cao. Với trí thông minh cao, Doberman pinschers phục vụ như những con chó trung thành trung thành. Mặc dù gần gũi với chủ sở hữu, Doberman pinschers có thể được terrifyingly nguy hiểm đối với những người lạ.

Doberman Pinscher vs Doberman

Khi khám phá sự khác biệt giữa Doberman và Doberman pinscher, cần lưu ý rằng đây chỉ là hai cái tên để chỉ giống chó giống nhau. Do đó, không có sự khác biệt giữa Doberman và Doberman pinscher dưới dạng đặc tính. Tuy nhiên, sự tham khảo của hai tên này đã được thực hành khác nhau bởi các câu lạc bộ khác nhau.Mặc dù các câu lạc bộ này đã quy định các tiêu chuẩn cụ thể của mình hơi khác so với các câu lạc bộ khác, hai tên vẫn được sử dụng hoán đổi cho nhau. Các câu lạc bộ chăn nuôi của Mỹ chủ yếu ưa chuộng Doberman pinscher trong khi các câu lạc bộ Kennel của Châu Âu và New Zealand ưa thích tên Doberman.