Sự khác biệt giữa Nhân khẩu học và Tâm lý học

Nhân khẩu học và Nhân tâm lý

Chìa khóa thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào là những người mà nó tham gia. Điều quan trọng là phải thực hiện các nghiên cứu cần thiết để tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp. Đây là nơi mà nhân khẩu học và tâm lý học đi vào.

Nhân khẩu là gì?

Nhân khẩu học có thể được định nghĩa là số liệu thống kê định lượng của bất kỳ dân số nào. Chúng thường được sử dụng để xác định số liệu định lượng trong một quần thể cụ thể mà đặc trưng cho dân số nói tại một thời điểm nhất định. Được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động tiếp thị và ý kiến ​​công chúng, xu hướng nhân khẩu học được sử dụng để mô tả sự thay đổi dân số trong suốt thời gian. Một số nhân khẩu học được khảo sát phổ biến nhất có thể được liệt kê là dân tộc, giới tính, di động, tuổi, khuyết tật, tình trạng việc làm, việc làm vv. Nó có thể được xem như là một cái nhìn sâu sắc vô giá về văn hoá của người dân hoặc một dân số nào đó chiếm ưu thế trong một khu vực.

Trong tiếp thị, nhân khẩu học được sử dụng để có được một ý tưởng về thành viên điển hình của một cộng đồng nhất định để đánh giá một ý tưởng về tổng hợp giả thiết của nó. Những thông tin như vậy rất quan trọng để tạo ra chiến lược tiếp thị cũng như kế hoạch marketing cho các doanh nghiệp.

Tâm lý học là gì?

Tâm lý học có thể được định nghĩa là một nghiên cứu về các giá trị, tính cách, lối sống, quan điểm và sở thích của người dân trong một cộng đồng nhất định. Nó cũng có thể được coi là tương đương với văn hoá khi tiến hành ở cấp quốc gia. Khi họ đưa ra ý kiến ​​về các yếu tố nêu trên, các yếu tố tâm lý này cũng được gọi là biến IAO. Tâm lý học rất hữu ích trong các lĩnh vực như nhân khẩu học, tiếp thị, nghiên cứu ý kiến ​​và nghiên cứu xã hội nói chung cũng như tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên, nó không phải là nhầm lẫn với nhân khẩu học.

Khi cấu tạo tâm lý của một nhóm hoặc hồ sơ tương đối hoàn chỉnh của một người được xây dựng, nó được gọi là hồ sơ tâm lý. Hồ sơ tâm lý này là một công cụ rất hữu ích khi quảng cáo và phân khúc thị trường. Một số loại trong phân khúc thị trường là hoạt động, lãi suất, ý kiến ​​(AIOs), thái độ, giá trị, hành vi.

Nhân khẩu học với nhân khẩu học

Khi nói đến chiến lược tiếp thị, nhân khẩu học và tâm lý học đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định đối tượng mà ai đó đang giải quyết. Đây được gọi là phân khúc thị trường. Như vậy, điều rất quan trọng là phân biệt sự khác biệt giữa nhân khẩu học và tâm lý học để sử dụng nó đúng cách trong các nỗ lực tiếp thị.

• Nhân khẩu học là số liệu thống kê định lượng của bất kỳ dân số nào. Tâm lý học là nghiên cứu về các giá trị, tính cách, lối sống, quan điểm và sở thích của người dân trong một cộng đồng nhất định.

• Nhân khẩu học là định lượng. Tâm lý học là chất lượng.

• Nhân khẩu học đề cập đến các yếu tố như dân tộc, giới tính, di động, tuổi tác, khuyết tật, tình trạng việc làm, việc làm ... Tâm lý học đối phó với các yếu tố như giá trị, tính cách, lối sống, ý kiến ​​và sở thích.

• Tâm lý học cũng có thể tương đương với văn hoá khi tiến hành ở cấp quốc gia. Nhân khẩu học có thể được sử dụng để mô tả sự thay đổi dân số trong suốt thời gian.