Sự khác biệt giữa thần học và thần học

Con người luôn luôn quan tâm đến những bí mật của tự nhiên. Ông luôn tìm cách biện minh cho sự tồn tại của một siêu cường kiểm soát thế giới, và niềm tin này đã tạo ra nhiều tôn giáo khác nhau. Cũng có nhiều niềm tin liên quan đến sự tồn tại của một năng lượng siêu tự nhiên hay thần linh. Hai học thuyết hay tín ngưỡng đó là Chủ nghĩa vị tôn giáo và Chủ nghĩa thần học gây nhầm lẫn cho rất nhiều người vì sự tương đồng của họ. Mặc dù cả hai đều đồng ý rằng có một vị thần hoặc quyền lực kiểm soát công việc của thế giới, có những khác biệt tinh tế sẽ được giải thích trong bài báo này.

Deism

Deism là một học thuyết hay niềm tin về người sáng tạo và thế giới. Nó nói rằng có một siêu quyền lực được gọi là Thiên Chúa và rằng Thiên Chúa đã tạo ra thế giới, nhưng điều này là sự kết thúc của vai trò của Thiên Chúa vì lý thuyết này không tin vào phép lạ và siêu cường của Thiên Chúa. Lý thuyết tiến hóa trong các thế kỷ 17 và 18, thường được gọi là thời kỳ giác ngộ. Lý thuyết nói rằng Thiên Chúa đã tạo ra vũ trụ nhưng sau đó ngừng đóng một vai trò tích cực trong việc kiểm soát các vũ trụ khi nó để nó trong tay của luật tự nhiên mà ông đã tạo ra cùng với hành tinh của chúng ta. Đức Chúa Trời không hiện lên và chỉ có thể cảm nhận qua những luật lệ tự nhiên này. Điều này có nghĩa là Thiên Chúa không can thiệp vào công việc của thế giới, và không có những sự kiện siêu nhiên hoặc phép lạ nào có thể được gán cho Thiên Chúa.

Chủ nghĩa thần học

Thần thuyết là một niềm tin rằng chỉ có một Chúa duy nhất. Đây là một học thuyết giống nhau về mặt tự nhiên với thuyết độc thần tin rằng có một người tạo ra vũ trụ đang kiểm soát các sự kiện và các sự việc của vũ trụ. Niềm tin này tương tự như trong tự nhiên với niềm tin được giải thích trong nhiều tôn giáo trên thế giới như Thiên chúa giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và Do thái giáo. Thần thuyết xuất hiện như là một câu trả lời cho Deism đó là một niềm tin phổ biến trong thế kỷ 17 và 18. Vì vậy, các nhà thần học tin rằng Chúa trời lắng nghe những lời cầu nguyện và câu trả lời của chúng ta qua những phép lạ và những sự kiện siêu nhiên.

Sự khác biệt giữa Chủ nghĩa vị kỷ và thuyết thần luận là gì?

Cả Theism và Deism đều tin vào sự tồn tại của một Thiên Chúa đã tạo ra vũ trụ, nhưng trong khi Theology quy điển quyền lực cho Thiên Chúa và tin rằng ông ta có liên quan đến việc kiểm soát công việc của vũ trụ, Deism tin rằng Go đã tạo ra vũ trụ và can thiệp vào can thiệp trong công việc của mình. Ông đã tạo ra các luật tự nhiên cùng một lúc và cho phép vũ trụ được điều chỉnh thông qua các luật tự nhiên này.Vì vậy, trong khi chủ nghĩa vị giáo thuyết không có phép lạ và quyền năng siêu nhiên cho Thiên Chúa, Thần học tin rằng Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta và kiểm soát các sự kiện mọi lúc. Anh ta đang tích cực giám sát các sự kiện diễn ra trên trái đất.