Sự khác biệt giữa DCS và SCADA

DCS và SCADA

DCS và SCADA là các cơ chế giám sát và kiểm soát được sử dụng trong các cơ sở công nghiệp để theo dõi và kiểm soát quy trình và thiết bị; để đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ, và không có thiết bị nào hoạt động ngoài giới hạn quy định. Sự khác biệt quan trọng nhất giữa hai là thiết kế chung của họ. DCS, hoặc Hệ thống kiểm soát dữ liệu, được định hướng quy trình, vì nó tập trung nhiều hơn vào các quy trình trong mỗi bước của hoạt động. SCADA, hoặc kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu, tập trung nhiều hơn vào việc mua lại và collation dữ liệu để tham khảo của nhân viên có trách nhiệm theo dõi các hoạt động.

DCS là quá trình nhà nước theo định hướng, trong khi SCADA thậm chí là lái xe. DCS thực hiện tất cả các nhiệm vụ một cách tuần tự, và các sự kiện không được ghi lại cho đến khi nó được quét bởi trạm. Ngược lại, SCADA là sự kiện định hướng. Nó không gọi quét thường xuyên, nhưng đợi một sự kiện hoặc thay đổi giá trị trong một thành phần để kích hoạt các hành động nhất định. SCADA là một lợi thế hơn về khía cạnh này, vì nó làm nhẹ bớt trọng tải của chủ nhà. Thay đổi cũng được ghi nhận sớm hơn nhiều, vì một sự kiện được ghi lại ngay khi giá trị thay đổi trạng thái.

Tóm tắt:

1. DCS là quá trình định hướng, trong khi SCADA là thu thập dữ liệu theo định hướng.

2. DCS là quá trình nhà nước điều khiển, trong khi SCADA là sự kiện định hướng.

3. DCS thường được sử dụng để điều khiển các hoạt động trên một miền địa phương duy nhất, trong khi SCADA được ưa thích cho các ứng dụng được lan truyền trên một vị trí địa lý rộng.

4. Các trạm điều hành DCS luôn kết nối với I / O của nó, trong khi SCADA dự kiến ​​sẽ hoạt động bất kể sự thất bại của truyền thông trường.