Sự khác biệt giữa Dayabhaga và Mitakshara trong luật Hindu

Giới thiệu

Từ "Dayabhaga" có nguồn gốc từ một văn bản có tên tương tự được viết bởi Jimutavahana. Thuật ngữ, "Mitakshara" bắt nguồn từ tên của một bình luận được viết bởi Vijnaneswara, trên Yajnavalkya Smriti. Các Dayabhaga và Mitakshara là hai trường luật pháp điều chỉnh luật kế thừa của Gia đình Hindu Undivided theo luật Ấn Độ. Trường luật Dayabhaga được ghi nhận ở Bengal và Assam. Ở tất cả các vùng khác của Ấn Độ, trường luật Mitakshara được quan sát. Trường luật Mitakshara được chia thành Benares, Mithila, Maharashtra và Dravida.

Sự khác biệt giữa các trường luật Dayabhaga và Mitakshara có thể được phân loại theo: -

I>

Gia đình chung: - Theo trường luật Mitakshara a gia đình chung chỉ đề cập đến thành viên nam của gia đình và kéo dài bao gồm cả con trai, cháu nội và cháu nội của mình. Họ cùng nhau có quyền đồng sở hữu / đồng hành trong Gia đình chung. Vì vậy, một đứa con trai từ khi sinh đã có được sự quan tâm đến tài sản tổ tiên của gia đình chung. Theo luật Dayabhaga trường học, con trai không có quyền sở hữu tự động ngay từ khi sinh ra nhưng mua nó vào sự sụp đổ của cha mình. Trong trường học Mitakshara, quyền lực của người cha đối với tài sản được đảm bảo bằng quyền bình đẳng khi sinh được hưởng một con trai, một cháu nội và một ông lớn. Một con trai trưởng thành có thể yêu cầu phân vùng trong suốt cuộc đời của cha mình hoặc ba tổ tiên trước mắt của mình. Anh ta có tiếng nói trong cách xử lý tài sản gia đình và có thể phản đối bất kỳ hành vi trái phép nào về tài sản của tổ tiên hay gia đình. Điều này không thể xảy ra trong trường Dayabhaga vì người cha có quyền lực tổng thể và không kiểm soát đối với tài sản gia đình cho đến khi chết.

-3->

2]

Đồng chủ tịch / Đồng sở hữu: -

Theo luật Mitakshara, tất cả các thành viên của Gia đình Liên hiệp được hưởng các quyền đồng hạng trong đời người cha. Theo trường Dayabhaga khi cha còn sống các con trai không có các quyền đồng hạng nhưng lấy nó vào cái chết của người cha. Trong trường Mitakshara, chia sẻ của người coparcener không được định nghĩa và không thể bị xử lý. Trong Dayabhaga chia sẻ của mỗi Coparcener được định nghĩa và có thể được xử lý. 3] Phân vùng: -

Mặc dù cả hai trường Mitakshara và Dayabhaga đều cho rằng sự thử thách thực sự về phân vùng nhằm mục đích tách biệt sự biểu hiện của ý định này là khác nhau ở mỗi trường. Trong trường hợp của trường Mitakshara, ý định bao gồm việc giữ tài sản trong các cổ phiếu nhất định được xác định trong khi ở trường Dayabhaga phải có một sự tách biệt về thể chất thành một phần cụ thể và phân chia riêng cho từng người coparcener. Trong hệ thống Mitakshara, không ai trong số các thành viên của coparceners có thể yêu cầu bồi thường một xác định chia sẻ cơ thể của tài sản chung. Vì vậy, phân vùng trong hệ thống này liên quan đến việc xác định và xác định chia sẻ của coparcener i. e. Trong phần số của tài sản. Trong hệ thống Dayabhaga, mỗi người coparcener có một phần xác định trong tài sản gia đình chung mặc dù gia đình là chung và không chia cắt và sở hữu là phổ biến. Vì vậy, phân vùng trong hệ thống này liên quan đến việc chia tách tài sản chung thành các cổ phần riêng biệt của người coparceners và gán cho từng người coparceners một phần cụ thể của tài sản. 4]

Quyền của phụ nữ: -

Trong hệ thống Mitakshara, vợ không thể yêu cầu phân vùng. Tuy nhiên cô ấy có quyền có một phần trong bất kỳ phân vùng bị ảnh hưởng giữa chồng và con trai của cô. Theo Dayabhaga quyền này không tồn tại đối với phụ nữ bởi vì các con trai không thể yêu cầu phân chia như cha là chủ sở hữu tuyệt đối. Trong cả hai hệ thống, trong bất kỳ phân vùng nào trong số các con trai, người mẹ được hưởng một phần bằng với con trai. Tương tự như vậy khi một đứa con chết trước khi chia tay để lại mẹ làm người thừa kế, người mẹ được hưởng một phần của con trai đã qua đời của mình cũng như chia sẻ quyền của mình khi có sự phân chia giữa các con còn lại. Kết luận

: - Hệ thống Mitakshara là bảo thủ. Nó cung cấp an ninh tốt trong thời gian khó khăn như là một thành viên có thể dựa vào gia đình chung. Tuy nhiên đôi khi một thành viên có thể trở thành một ký sinh trùng. Hệ thống Dayabhaga tự do hơn. Trong số hai, Dayabhaga có nhiều khả năng tồn tại trong thời hiện đại với sự phát triển của chủ nghĩa cá nhân, doanh nghiệp cá nhân và sự ép buộc kinh tế.