Sự khác biệt giữa Tiệp Khắc và Cộng hòa Séc

Tiệp Khắc và Cộng hòa Séc

Tiệp Khắc và Cộng hòa Séc đề cập đến tên của các quốc gia. Tiệp Khắc là một đất nước tồn tại từ năm 1918 đến năm 1992; nó không còn tồn tại nữa và chia rẽ hòa bình thành hai quốc gia khác nhau, Cộng hòa Séc và Slovakia vào ngày 1 tháng 1 năm 1993. Trước khi chia hai đất nước này, Cộng hòa Séc và Slovakia cùng nhau được gọi là Tiệp Khắc.

Czechoslovakia
Tiệp Khắc là một quốc gia có chủ quyền. Nó được thành lập vào tháng 10 năm 1918 sau khi giành được độc lập từ Đế Chế Áo-Hung. Đó là một quốc gia nằm ở Trung Âu. Đây là một trong số rất ít quốc gia có thể giữ được vị thế dân chủ trong suốt hai cuộc Thế chiến. Đất nước này có nhiều bất ổn về chính trị từ năm 1939 đến năm 1945. Nó đã bị buộc phải chia rẽ và được kết hợp một phần vào Đức quốc xã. Trong thời gian này, Tiệp Khắc đã không tồn tại trên thực tế. Ý nghĩa, nó đã được thực hành ở đó nhưng không được chính thức thành lập. Chính phủ được gọi là "chính phủ lưu vong. "Năm 1945, sau Thế chiến II, phía đông Tiệp Khắc, được gọi là Carpathian Ruthenia, được Liên Xô sáp nhập. Tiệp Khắc đã ở lại một nước Cộng sản từ năm 1948 đến năm 1989. Thủ đô của Tiệp Khắc là Prague. Sau Cách mạng Nhung, một sự kết thúc hòa bình, không bạo hành đã xảy ra cho chính phủ Cộng sản. Tháng 11 năm 1989 Tiệp Khắc trở thành một nền dân chủ một lần nữa. Sau đó, hai quốc gia riêng biệt được thành lập năm 1993, Cộng hòa Séc và Slovakia.

Tiệp Khắc là một quốc gia đa dân tộc. Nó bao gồm nhiều dân tộc khác nhau như người Séc, 51%, Đức 22%, Slovaks 16%, Hungari 5% và Rusyns 4%.

Cộng hòa Séc
Cộng hòa Séc được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1993. Đây là một nước láng giềng đại diện cho nghị viện ở Trung Âu. Nó có nhiều hàng xóm: Đức ở phía tây bắc, Áo ở phía nam, Slovakia ở phía đông, và Ba Lan ở phía đông bắc. Đây là một thành viên của NATO, Liên minh châu Âu, OSCE, Hội đồng Châu Âu, OECD và Visegrad Group.

Thủ đô của CH Séc là Prague. Nó có tư cách là một quốc gia có thu nhập cao và là một nước phát triển của Liên minh châu Âu. Đây được xem là quốc gia hòa bình thứ ba ở châu Âu và có một tình trạng phát triển con người rất cao. Đây cũng là quốc gia dân chủ nhất và phụ thuộc vào tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, một trong những quốc gia lành mạnh nhất trong khu vực.

Theo điều tra dân số năm 2011, phân bố dân tộc bao gồm; Séc 63. 7 phần trăm, Moravian 4. 9 phần trăm, Slovaks 1. 4 phần trăm, người Ba Lan 0. 4 phần trăm, người Đức 0.2%, và Silesians 0. 1%.

Tóm tắt:

1. Tiệp Khắc được thành lập vào tháng 10 năm 1918 sau khi giành được độc lập từ Đế Chế Áo-Hung. 2. Cộng hòa Séc được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1993 sau khi chia Czechoslovakia thành hai quốc gia riêng biệt, Cộng hòa Séc và Slovakia.
3. Tiệp Khắc đã thay đổi địa vị chính trị nhiều lần. Nó đã được dân chủ giữa năm Interwar, trở thành Đảng Cộng sản từ năm 1948-1989, và một lần nữa trở thành một nền dân chủ sau Cách mạng Nhung. Cộng hòa Czech kể từ khi thành lập đã là một nền dân chủ cho đến bây giờ.
4. Dân số của các dân tộc khác nhau của Tiệp Khắc và Cộng hòa Séc rất khác nhau.
5. Tiệp Khắc không còn tồn tại.