Sự khác biệt giữa văn hoá và văn hoá Ethno

Văn hóa với văn hoá Ethno

Có nhiều cách khác nhau mà Văn hoá có thể được định nghĩa nhưng bất kể định nghĩa, văn hoá được xác định đối với một nhóm người hoặc động vật . Một nhóm người sống với nhau có khuynh hướng áp dụng một bộ tiêu chuẩn tương tự theo đó họ sống, có thể được gọi là văn hoá của họ. Văn hóa là cách duy nhất trong đó những người sống trong một nhóm hoặc trong một cộng đồng phản ứng với những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống. Ngay từ khi mới sinh, cá nhân học hỏi từ những người ở gần họ hơn và họ sẽ có những giá trị chung trong cuộc sống trừ khi họ chuyển sang một cộng đồng khác nhau, nơi họ có thể phải chấp nhận giá trị của cộng đồng đó, do đó văn hóa. Văn hóa cũng có thể là một quá trình mà các cộng đồng tạo ra những đặc tính khác nhau nhưng con người chung, cho dù là cộng đồng hay địa điểm, có một nền văn hoá riêng biệt từ động vật như một toàn thể.

Trong xã hội học, một nhóm người hoặc một cộng đồng có nền văn hoá và sắc tộc nhất quán được biết đến như là một dân tộc. Đối với một nền văn hoá dân gian có thể tồn tại, phải có một dòng truyền thừa và không bị trộn lẫn, duy trì nền văn hoá của nó theo các giá trị, truyền thống, nghệ thuật và triết học, cùng với những cách thức khác nhau dường như thông thường nhưng rõ ràng là trẻ em được nuôi dạy, cách thức nấu ăn và cách các nghi thức tán tỉnh được quan sát. Thông thường các thành viên từ một dân tộc không phải là người rất hiếu khách đối với những người thuộc chủng tộc khác sống giữa họ vì họ coi họ như những người "diluters". Họ tin rằng nếu một người thuộc chủng tộc hay chủng tộc khác nhau sống giữa họ, họ có thể có một số giá trị của họ bị giải thể một cách có hiệu quả về mặt văn hoá, làm cho họ 'yếu hơn'. Không nhất thiết là một người dân tộc sẽ coi những người bên ngoài là kém hơn, nhưng họ cảm thấy đó là một bản năng cơ bản để bảo vệ các giá trị cốt lõi của họ về chủng tộc và chủng tộc để họ cảm thấy có động lực nếu không có "người bên ngoài" sống giữa họ.

Trong các giá trị như đức tin, tín ngưỡng, phong tục, nghệ thuật, lối sống, thói quen nấu nướng và cách kinh doanh, văn hoá có thể phát triển và tiến hóa theo thời gian. Khi văn hoá phát triển, nó mang bản sắc cho các cộng đồng, nơi văn hoá của một người có thể được xác định dựa trên cách ông thiết lập những giá trị chung đó. Đáng chú ý là các giá trị chung tương tự nhau trong các nền văn hoá khác nhau nhưng cách chúng được thiết lập là khác nhau và đó là cách mà các nền văn hoá khác nhau được xác định từ nhau.

Tóm tắt:

1. Văn hoá không coi trọng sắc tộc, trong khi dân tộc là một phần cốt lõi của việc nuôi con.

2. Trong một nền văn hóa bên ngoài được chào đón nhiều hơn và có thể dễ dàng tích hợp trong khi đó là một người có đạo đức, "người ngoài" thường là "diluters".
3. Văn hoá lan rộng và phát triển nhanh hơn khi người ta thích nghi với các nền văn hoá mới trong khi các giá trị văn hoá dân tộc được bảo vệ nhiều hơn và sẽ không tiến triển nhanh hơn.
4. Một nghề ngây thơ có thể là một phần của văn hóa, ví dụ bạn có thể có một cộng đồng người Do Thái (chia sẻ sắc tộc và văn hoá) trong một nền văn hoá phương Tây lớn hơn.