Sự khác biệt giữa CPI và RPI

CPI so với RPI

CPI và RPI là chỉ số được sử dụng để đo lạm phát ở Anh. Chỉ số CPI là Chỉ số giá tiêu dùng, còn được gọi là Chỉ số hài lòng của giá tiêu dùng (HICP). RPI là Chỉ Số Giá Bán Lượng (Retail Price Index) nhằm đo lường sự thay đổi giá của một rổ hàng hoá và dịch vụ trong một khoảng thời gian. RPI

RPI được đưa ra để tính tác động của giá cả gia tăng sau chiến tranh thế giới II năm 1947. Trong nhiều năm, nó vẫn là công cụ chính hoặc đã được đưa ra để tính tỷ lệ lạm phát trong nước cho đến khi CPI vượt qua trong tầm quan trọng, Tuy nhiên, RPI vẫn được xuất bản trên các phương tiện truyền thông. Chính phủ vẫn sử dụng RPI để thực hiện những thay đổi phù hợp về lương hưu, số tiền trả cho các chứng khoán có liên quan đến các chỉ số này, đồng thời tăng hoặc giảm tiền thuê nhà ở xã hội. RPI cũng được nhiều nhà tuyển dụng sử dụng để ấn định mức lương của nhân viên.

-1->

CPI

CPI là mức tăng trung bình của giá cả đối với một nhóm hàng hóa, bao gồm dịch vụ (trên 600). Hàng tháng, giá của các hàng hoá và dịch vụ này được kiểm tra tại hơn 12000 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. CPI được tính mỗi tháng và do Văn phòng Thống kê Quốc gia công bố.

Sự khác biệt giữa CPI và RPI

Nói về sự khác biệt, RPI được nhiều người xem là chỉ số rộng hơn của hai vì nó bao gồm một số lượng lớn hơn hàng hoá và dịch vụ hơn CPI. Một số ví dụ về các hạng mục trong RPI không được tìm thấy trong CPI là các khoản thanh toán lãi cho thế chấp, bảo hiểm nhà cửa và khấu hao nhà ở. Tương tự, CPI có tính đến các giao dịch tài chính như phí của các nhà môi giới chứng khoán nhưng nó không được xem xét trong RPI.

Bất cứ khi nào có sự thay đổi trong lãi suất thế chấp, có một sự thay đổi trong RPI. Ví dụ, nếu có sự cắt giảm lãi suất, nó làm giảm các khoản thanh toán lãi, do đó gây ra RPI giảm nhưng CPI vẫn không bị ảnh hưởng.

RPI cũng bao gồm thuế hội đồng thành phố và một số chi phí nhà ở khác không tính vào CPI.

Một mẫu quần áo rộng hơn được lấy trong CPI để tính trọng lượng.

Thông thường, CPI có xu hướng thấp hơn RPI.

Tóm lược

• Chỉ số CPI và RPI là công cụ hoặc chỉ số để đo lạm phát ở Anh.

• Trong khi RPI lớn hơn, đã được giới thiệu vào năm 1947, CPI là tương đối mới nhưng lại giữ vai trò quan trọng hơn kể từ ngày hôm nay.

• CPI thường thấp hơn RPI.