Sự khác biệt giữa chi phí của khách hàng mới và việc giữ khách hàng

Chi phí của khách hàng mới và giữ lại khách hàng

Khách hàng duy trì và mua lại là hai khía cạnh quan trọng của tiếp thị mối quan hệ tập trung vào việc làm cho mối quan hệ lâu dài với khách hàng hơn là tập trung vào các mục tiêu ngắn hạn. Sự khác biệt chính giữa chi phí của khách hàng mới và khách hàng duy trì là chi phí của khách hàng mới là chi phí phát sinh để có được một khách hàng mới thông qua các chiến lược tiếp thị như quảng cáo trong khi chi phí giữ lại khách hàng là chi phí phát sinh từ các công ty để đảm bảo rằng khách hàng tiếp tục mua sản phẩm của công ty trong dài hạn bằng cách bảo vệ họ chống cạnh tranh . Việc mua lại, cũng như duy trì khách hàng là quan trọng và cả hai phương pháp đều có chi phí và lợi ích riêng.

NỘI DUNG
1. Tổng quan và Chênh lệch khác nhau
2. Chi phí của Khách hàng mới là gì
3. Chi phí duy trì Khách hàng là gì
4. So sánh từng bên - Chi phí của khách hàng mới và giữ lại khách hàng
5. Tóm tắt

Chi phí của Khách hàng Mới là gì?

Chi phí của một khách hàng mới là chi phí phát sinh để có được một khách hàng mới thông qua các chiến lược tiếp thị như quảng cáo. Đây là những khách hàng chưa sử dụng sản phẩm của công ty trước đây; do đó cần tăng cường các nỗ lực để khuyến khích họ mua sản phẩm của công ty.

E. g. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tốn kém từ 5 đến 6 lần để có được một khách hàng mới hơn là duy trì khách hàng hiện tại.

Việc mua lại khách hàng ở những thị trường có tính cạnh tranh cao rất nhiều và rất tốn kém để có nhiều thương hiệu. Trong các thị trường như vậy, tất cả các công ty đang cố gắng giành được khách hàng mới và sẽ tham gia quảng cáo cạnh tranh và giảm giá.

Tiếp thị là hình thức chính của việc mua lại khách hàng; các doanh nghiệp có thể sử dụng các nỗ lực tiếp thị khác nhau như tiếp thị trực tiếp và tiếp thị qua điện thoại. Tiếp thị viral (chiến lược tiếp thị mà người tiêu dùng được khuyến khích chia sẻ thông tin về hàng hoá hoặc dịch vụ của công ty thông qua Internet) ngày càng tăng lên trong thời gian gần đây.

Hình 1: Tiếp thị giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng mới

Để tính toán chi phí để có được khách hàng (CAC), công ty nên chia toàn bộ chi phí bán hàng và tiếp thị trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm tiền lương và các khoản chi phí liên quan đến người lao động khác theo số khách hàng mua trong thời gian cụ thể.

Chi phí duy trì khách hàng là gì?

Chi phí duy trì khách hàng là chi phí phát sinh từ các công ty để đảm bảo rằng khách hàng tiếp tục mua sản phẩm của công ty trong dài hạn bằng cách bảo vệ họ chống lại cạnh tranh. Dưới đây là một số chi phí chính để duy trì khách hàng.

Dịch vụ khách hàng xuất sắc

Dịch vụ khách hàng tuyệt vời vẫn là khía cạnh quan trọng nhất trong việc duy trì khách hàng và điều này là một trong những đóng góp chính cho chi phí. Một phần lớn trong số này có thể là cung cấp dịch vụ sau bán hàng.

E. g. người tiêu dùng trung bình tương tác với dịch vụ khách hàng 65 lần một năm,

Các chương trình khách hàng trung thành

Để đảm bảo rằng khách hàng vẫn ở lại với công ty trong thời gian dài, cần thiết phải thu hút họ trong các kế hoạch trung thành. Khi khách hàng ở lại với công ty, khách hàng càng mong đợi nhiều hơn về giảm giá và các hình thức trợ cấp lòng trung thành khác.

Giữ lại nhân viên chủ chốt

Đối với một số công ty, nhân viên chủ chốt đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì khách hàng, do đó nếu công ty muốn giữ chân khách hàng, họ phải đảm bảo rằng nhân viên chủ chốt của họ có động lực và sẵn sàng làm kinh doanh dài hạn. Điều này có thể tốn kém vì nhân viên chủ chốt có nhiều quyền đàm phán hơn.

Doanh thu của khách hàng được gọi là khách hàng '

churn ' thường dẫn đến chi phí gián tiếp cho các công ty. Nếu khách hàng hiện tại rời đi, thị phần của công ty sẽ giảm đáng kể. Điều này có nghĩa là khách hàng bắt đầu mua sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và trong thời gian sẽ trung thành với họ. E. g. Nghiên cứu chỉ ra rằng một khi khách hàng rời đi, 4 trong số 5 người sẽ không bao giờ trở lại, và thậm chí nếu họ làm như vậy, 59% nói rằng họ sẽ ít trung thành hơn.

Sự khác nhau giữa Chi phí của Khách hàng Mới và Khách hàng Giữ lại?

- khác
Chi phí của khách hàng mới và giữ lại khách hàng

Chi phí của khách hàng mới là chi phí phát sinh để có được một khách hàng mới thông qua các chiến lược tiếp thị như quảng cáo.

Chi phí duy trì khách hàng là chi phí phát sinh từ các công ty để đảm bảo rằng khách hàng tiếp tục mua sản phẩm của công ty trong dài hạn bằng cách bảo vệ họ chống lại cạnh tranh.

Người đóng góp chi phí Quảng cáo là người đóng góp chi phí chính cho việc mua hàng của khách hàng.
Các công ty phải chịu chi phí dưới hình thức dịch vụ khách hàng, kế hoạch trung thành và nỗ lực giữ chân nhân viên chủ chốt để giữ chân khách hàng.
Thống kê Từ 5 đến 6 lần tốn kém để có được khách hàng mới thay vì giữ chân khách hàng hiện tại.
Doanh nghiệp trung bình mất khoảng 20% ​​khách hàng hàng năm bằng cách không giữ lại chúng thông qua các mối quan hệ với khách hàng.
Tóm lược - Chi phí của khách hàng mới và giữ lại khách hàng Sự khác nhau giữa chi phí của khách hàng mới và khách hàng duy trì phụ thuộc vào việc chi phí chủ sở hữu là chi tiêu cho việc mua lại khách hàng hay giữ khách hàng. Việc mua lại khách hàng mới đắt hơn đáng kể so với việc giữ chân khách hàng hiện tại; do đó các doanh nghiệp nên cố gắng xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại.Hơn nữa, khách hàng hài lòng có nhiều khả năng sẽ giới thiệu thương hiệu của công ty tới các khách hàng tiềm năng khác qua lời nói tích cực. Vì vậy, nếu công ty cung cấp một dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng hiện tại, có một khả năng rằng họ sẽ được khen thưởng những dịch vụ mới mà không có những nỗ lực tiếp thị bổ sung. Mặt khác, nếu công ty quan tâm đến việc mở rộng sang các thị trường mới, việc mua lại khách hàng mới trở nên quan trọng như một phần của chiến lược kinh doanh.

Tài liệu tham khảo:

1. Morris, Tricia. "Nó là 6 lần tốn kém hơn để giành được một khách hàng mới hơn là để duy trì một hiện tại. "Parature. N. p. , Ngày 14 tháng 3 năm 2016. Web. 27 tháng 4 năm 2017.

2. Gallo, Amy. "Giá trị của việc giữ đúng khách hàng. "Đánh giá kinh doanh Harvard. N. p. , Ngày 5 tháng 11 năm 2014. Web. 27 tháng 4 năm 2017.
3. Safko, Lon. "Bạn đã chi bao nhiêu cho khách hàng mới? "Doanh nhân. N. p. , Ngày 14 tháng 1 năm 2013. Web. 27 tháng 4 năm 2017.
4. Garst, Kim. "5 lý do Tại sao quan hệ Marketing lại quan trọng trong kinh doanh. "Kim Garst | Chiến lược tiếp thị LÀM VIỆC. N. p. , Ngày 24 tháng 4 năm 2017. Web. 27 tháng 4 năm 2017.
Hình ảnh được phép bởi:
1. "HSBC quảng cáo tại sân bay Charles de Gaulle" của Delphine Ménard (CC BY-SA 2. 0) qua Flickr